Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství, z.s.

Pro období 2014-2020 zpracovala MAS strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci které analyzuje své území, jeho potřeby a požadavky a definuje možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj.

Na základě získaných prostředků MAS vyhlašuje a administruje Výzvy ze 2 operačních programů - PRV, IROP, dle nastavených programových rámců ve Strategii území. Informace o vyhlášených výzvách naleznete na http://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-2014-2020-resp-2023

Řídícími orgány - Schválená Strategie komunitně vedeneného místního rozvoje

  • SCHVÁLENÁ - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství ke stažení ZDE
  • FINÁLNÍ - Finanční plán a indikátory ke stažení ZDE
  • Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství ke stažení ZDE
  • Finanční plán a indikátory ke stažení ZDE

Povinné přílohy ke Strategii:

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.