Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > IROP 2 > 1.výzva MAS Znojemské vinařství - IROP - Rozvíjet dopravu-ukončená

1.Výzva MAS Znojemské vinařství - IROP - Rozvíjet dopravu - Ukončená

Obrázek doprava.jpeg      Logo IROP (1).png

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP "60. výzva IROP- Doprava - SC.5.1.(CLLD)"

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Text výzvy

Podporovaná aktivita:

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

-výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy 

-zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zkliďnující dopravu v nehodových lokalitach

  • Alokace výzvy MAS (CZV): 12 253 876,- Kč
  • Minimální výše CZV na projekt: 500 000,- Kč
  • Maximální výše CZV na projekt: 2 500 000,-Kč

 

  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 23.1.2024 8:00
  • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na email: 23.1.2024  8:00
  • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na email: 29.2.2024  12:00

Kontaktní osoba výzvy: Jana Procházková, tel: 774 073 004

 

Seznam přijatých záměrů Výzvy č.1- Rozvíjet dopravu

Administrativní hodnocení

Zápis z výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných projektů

Hraniční projekt Výzvy

Seznam náhradních projektů

 

 

Interní postupy MAS

Přílohy interních postupů

Příloha č. 1 Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 Kontrolní list administrativního hodnocení

Příloha č. 3 Kontrolní list a kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 4 Kontrolní list a kritéria shody projektového záměru s žádostí o podporu zadanou do MS2021+

Příloha č.5  Vyjádření MAS o souladu_nesouladu projektového záměru se SCLLD(Společně s Projektových záměrem vkládá žadatel po kladném stanovisku na MAS do systému ISKP 2021+)

Plná moc

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce(platná k datu vyhlášení výzvy)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce(platná k datu vyhlášení výzvy)

Prezentace ze semináře řídícího orgánu - Doprava

Postup pro podání žádosti v MS 2021+

Další podklady k výzvě na stránkách MMR Zde.