Drobečková navigace

Úvod > MAP > MAP v ORP Znojmo III

MAP v ORP Znojmo III

MAP III - Místní akční plán rozvoje vzdělávání-CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022993

Logo EU

Kontaktní osoby pro projekt MAP v ORP Znojmo III:

Manažer MAP

Bc. Petr Příkazský
E-mail:map.znojmo@email.cz
Tel.+420 774 150 067

Finanční manažer MAP

Bc. Michaela Příkazská
E-mail:map.znojmo@email.cz
Tel.+420 774 150 282

 

Informace k projektu MAP v ORP Znojmo III

Sova logoNositelem navazujícího projektu MAP v ORP Znojmo III je MAS Znojemské vinařství, z.s. Realizace projektu MAP v ORP Znojmo III je od 1.4.2022 do 30.11.2023.

Projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo III" byl  podán dne 29.11.2021. Dne 7.2.2022 byl projekt MAP v ORP Znojmo III schválen ze strany Hodnotící komise ŘO OP VVV. Nyní čekáme na vydání Právního aktu.

Nadále zůstává jednou z podmínek přijatelnosti investičních projektů z IROP pro vzdělávací subjekty soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023.

Do  projektu  se  mohli  zapojit  a  získat  tak možnost  podpory  každá  základní, mateřská a základní umělecká škola v regionu. K tomu bylo potřeba potvrdit statutárním orgánem školy přiložený souhlas školy se zařazením do MAP III.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP i PRV - soubor je ke stažení ZDE.

  • Územní působnost MAP III

     

    Mapa ORP Znojmo.png

Co je MAP?

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP III je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

 

Cíle MAP III

Hlavním cílem je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání bude zaměřená na společné informování, plánování rozvoje partnerství pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Facebook

Ikona Facebook

Informace a dokumenty z předchozího projektu MAP v ORP Znojmo