Drobečková navigace

Úvod > MAP > MAP v ORP Znojmo > Akce MAP

Akce MAP

Setkání zřizovatelů a zástupců škol

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem v rámci projektu MAP uspořádala setkání zřizovatelů a zástupců škol dne 21. 06. 2016. Na setkání byl prezentován projekt MAP v ORP Znojmo.

Přednášejícími byl: Bc. Petr Příkazský

 

Seminář "Na cestě k úspěšné škole"

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo v rámci projektu MAP uspořádala seminář "Na cestě k úspěšné škole" dne 24. 11. 2016, který byl zaměřen na efektivní rozvoj leadershipu, úspěšnou a efektivní práci se žáky a učitelským kolektivem, podstatu sdílení dobré praxe mezi pedagogy a školami, vylepšení PR školy a komunikace se zřizovatelem.

Přednášejícími byli: Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Eva Plešová a Mgr. Jiří Beran.

 

Seminář "Technické školy"

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo v rámci projektu MAP uspořádala seminář "Technické školy" proběhl 1. 12. 2016 na Městském úřadě Znojmo. Přednášejícími byli autoři a průkopníci tohoto projektu - Ing. Miloš Filip, Ing. Ladislav Mihalovič, Bc. Barbora Palánová, Ing. Radka Bezděková a Bc. Jan Šťastná.

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY a MALÝ TECHNIK souvisí s dlouhodobým programem „Popularizace vědy a techniky pro mládež“. Snahou je vzbudit u dětí zájem o techniku, podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost. Chceme u dětí zlepšit schopnost přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak prakticky ovlivňují život každého z nás. Cílem projektu TECHNICKÉ ŠKOLKY je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich: • technické myšlení • tvořivost • manuální zručnost • verbální schopnosti.

 

Setkání "Partnerství MAP"

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo v rámci projektu MAP uspořádala setkání "Partnerství MAP" dne 6. 11. 2017, které proběhlo v budově Znojemské Besedy ve Znojmě. Přednášejícími byli: Mgr. Miloslav Hubatka, Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS. a Bc. Petr Příkazský.

Mgr. Hubatka hovořil o proaktivní formě spolupráce mezi rodinou, školou a zřizovatelem. Dále hovořili realizátoři MAP, byly sděleny informace o projektu MAP a navazujícím projektu MAP II, také bylo prezentováno zapojení knihoven a školních družin do projektu MAP/MAP II. Jako poslední bod programu bylo představení Memoranda o spolupráci.

 

Seminář "Kvalitní škola a úspěch žáka"

MAS Znojemské vinařství v ORP Znojmo v rámci projektu MAP uspořádala seminář "Kvalitní škola a úspěch žáka" dne 7. 12. 2017, které proběhlo v "Dům Dr. Karla Rennera" v Dolních Dunajovicích. Přednášejícími byli: Mgr. Tomáš Zatloukal - Ústřední školní inspektor a Mgr. Lukáš Kohoutek - ředitel centra primární prevence Jules a Jim.

Mgr. Zatloukal hovořil o rozhodování vedoucích pedagogických pracovníků o podobě vize jejich školy, klimatu, péči o pedagogický sbor nebo o metodách a formách vzdělávání dětí a žáků bylo datově podloženo, poskytnul informace z inspekční činnosti, mezinárodních i národních šetření a také nabídku metodické podpory školám. Součástí prezentace bylo také představení modelu tzv. kvalitní školy s důrazem na jeho využitelnost v rámci autoevaluačních aktivit škol nebo hodnocení ze strany zřizovatelů a prezentovány byly také hlavní zjištění, závěry a doporučení týkající se hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání.

Mgr. Kohoutek hovořil o tom, že nevíme, jak bude vypadat svět v budoucnosti, ale že už dnes je jisté, že bude velmi odlišný od toho současného. Žáci, kteří v září nastoupili do první třídy, budou do produktivního života vstupovat přibližně v roce 2030. Naším úkolem je připravit je na život ve světě, který jsme sami nezažili. První záchvěvy budoucnosti však můžeme pozorovat již dnes.