Drobečková navigace

Úvod > MAP > MAP v ORP Znojmo IV

MAP v ORP Znojmo IV

Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008174

EU+MŠMT Barevné RGB.jpg

Kontaktní osoby pro projekt MAP v ORP Znojmo IV:

MAP

Projektový manažer

Bc. Petr Příkazský
E-mail: map.znojmo@email.cz
Tel.: +420 774 150 067

Finanční manažer

Bc. Michaela Příkazská
E-mail: map.znojmo@email.cz
Tel.: +420 774 150 282

Koordinátor implementace

Michal Kadlec
E-mail: aktivity.mapzn@email.cz
Tel.: +420 725 178 058

Vedoucí aktualizace

Bc. Ladislava Fránková
E-mail: aktivity.mapzn@email.cz
Tel.: +420 725 188 259

Informace k projektu MAP v ORP Znojmo IV

Sova logoNositelem navazujícího projektu MAP v ORP Znojmo IV je MAS Znojemské vinařství, z. s. Realizace projektu MAP v ORP Znojmo IV je od 01.12.2023 do 31.12.2025.

Projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo IV" byl  podán dne 21.08.2023. Dne 27.10.2023 byl projekt MAP v ORP Znojmo IV schválen ze strany Hodnotící komise ŘO OP JAK. Dne 19.02.2024 byl projektu MAP v ORP Znojmo IV vydán Právní akt.

Nadále zůstává jednou z podmínek přijatelnosti investičních projektů z IROP pro vzdělávací subjekty soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP.

Do  projektu  se  mohli  zapojit  a  získat  tak možnost  podpory  každá  základní, mateřská a základní umělecká škola v regionu. K tomu bylo potřeba potvrdit statutárním orgánem školy přiložený souhlas školy se zařazením do MAP IV.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP - soubor je ke stažení ZDE.

  • Územní působnost MAP IV

     

    Mapa ORP Znojmo.png

Co je MAP?

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP IV je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

 

Cíle MAP IV

Hlavním cílem je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v daném místě, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb také se zřetelem ke snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Současně bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Plánování i implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém bude projekt realizován, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, a k implementaci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+).

 

PUBLICITA PROJEKTU

Plakát na web.jpg

 

Facebook

Ikona Facebook

Informace a dokumenty z předchozího projektu MAP v ORP Znojmo