Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > SZP

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA         Logo_Strategickeho_planu_SZP_na_obdobi_2023_2027_horizontal.jpg                            

1. výzva SP SZP

Programový rámec SP SZP

Harmonogram výzev SP SZP

Pravidla pro konečné žadatele (zpřesnění)

 

 • Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života.
 • Podporovány budou projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD MAS Znojemské vinařství, z. s.  a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP.
 • Důraz bude kladen na přidanou hodnotu projektů a inovace.
 • Celková finanční alokace pro MAS Znojemské vinařství, z. s.: 29 474 800,- Kč
 • žadatel musí mít zřízen přístup do Portálu farmáře

MAS Znojemské vinařství plánuje podporovat tyto oblasti:


Fiche 1 ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH

 • celková alokace na Fichi: 10 500 000,- Kč
 • výše podpory: 50 %
 • min. 100 000,- Kč / max. 2 000 000,- Kč

a) Zemědělské podnikání
b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (včetně zkrácení dodavatelského řetězce)
c) Peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v podniku
d) Školkařská produkce a pěstování okrasných rostlin


Fiche 2 LESNICKÉ PODNIKÁNÍ A HOSPODAŘENÍ V LESE

 • celková alokace na Fichi: 4 500 000,- Kč
 • výše podpory: 50 %
 • min. 100 000,- Kč / max. 2 000 000,- Kč

a) Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
b) Lesní školkařská činnost
c) Dřevozpracující provozovny
 


Fiche 3 NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

 • celková alokace na Fichi: 3 500 000,- Kč
 • výše podpory: 50 %
 • min. 100 000,- Kč / max. 2 000 000,- Kč

a) Nezemědělské podnikání jako diverzifikace zemědělského podnikatele
b) Nezemědělské podnikání zaměřené na cestovní ruch
c) Nezemědělské podnikání zaměřené na zpracování a uvádění produktů na trh
d) Nezemědělské podnikání zaměřené na ostatní nezemědělské činnosti


Fiche 5 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ

 • celková alokace na Fichi: 8 174 800,- Kč
 • výše podpory: 80 %
 • min. 100 000,- Kč / max. 600 000,- Kč

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální                  technika vč. zázemí)
c) Drobné památky místního významu
d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)


Fiche 6 NEPRODUKTIVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ

 • celková alokace na Fichi: 2 500 000,- Kč
 • výše podpory: 80 %
 • min. 100 000,- Kč / max. 600 000,- Kč

a) Neproduktivní infrastruktura v krajině
b) Lesní a polní cesty
c) Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
d) Stezky v lese i mimo les
e) Drobné památky v krajině


 

DOKUMENTY

Veřejné zakázky

Příručka pro zadávání veřejných zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023 -2027

Pravidla pro publicitu

Příručka pro publicitu SP SZP na období 2023 -2027

Logo EU - Spolufinancováno EU

Logomanuál a loga Strategického plánu SZP na období 2023–2027

·        Manuál jednotného vizuálního stylu loga SP SZP

·         Logo Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (horizontální/šířková barevná varianta)

·         Kompletní sada log Strategického plánu SZP na období 2023–2027 v jiných formátech (horizontální/šířková varianta)

Metodika ke střetu zájmů

 

Kontaktní osoby:

Milada Šárová, e-mail: maszv@seznam.cz, tel.: 775 975 004

Ing. Jana Procházková, e-mail: maszv@seznam.cz, tel.: 774 073 004

 

 

 EU+MMR Barevné RGB.jpg