Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > SZP

Společná zemědělská politika           Logo_Strategickeho_planu_SZP_na_obdobi_2023_2027_horizontal.jpg            

Programový rámec SP SZP

Dne 13.2.2024 obdržela MAS Znojemské vinařství, z. s. AKCEPTAČNÍ DOPIS o schválení Programového rámce SP SZP.

Vyhlašování výzev v rámci SP SZP: březen/duben 2024.

  • Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života.
  • Podporovány budou projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD MAS Znojemské vinařství, z. s.  a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu projektů a inovace.
  • Celková finanční alokace pro MAS Znojemské vinařství, z. s.: 29 474 800,- Kč

MAS Znojemské vinařství plánuje podporovat tyto oblasti:


Fiche 1 ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH

  • výše podpory: 50 %

a) Zemědělské podnikání
b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (včetně zkrácení dodavatelského řetězce)
c) Peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v podniku
d) Školkařská produkce a pěstování okrasných rostlin


Fiche 2 LESNICKÉ PODNIKÁNÍ A HOSPODAŘENÍ V LESE

  • výše podpory 50 %

a) Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
b) Lesní školkařská činnost
c) Dřevozpracující provozovny


Fiche 3 NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

  • výše podpory: 50 %

a) Nezemědělské podnikání jako diverzifikace zemědělského podnikatele
b) Nezemědělské podnikání zaměřené na cestovní ruch
c) Nezemědělské podnikání zaměřené na zpracování a uvádění produktů na trh
d) Nezemědělské podnikání zaměřené na ostatní nezemědělské činnosti


Fiche 5 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ

  • výše podpory: 80 %

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální                  technika vč. zázemí)
c) Drobné památky místního významu
d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)


Fiche 6 NEPRODUKTIVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ

  • výše podpory: 80 %

a) Neproduktivní infrastruktura v krajině
b) Lesní a polní cesty
c) Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
d) Stezky v lese i mimo les
e) Drobné památky v krajině


PRAVIDLA PRO KONEČNÉ ŽADATELE

 

Kontaktní osoby:

Milada Šárová, e-mail: maszv@seznam.cz, tel.: 775 975 004

Ing. Jana Procházková, e-mail: maszv@seznam.cz, tel.: 774 073 004

 

 

 EU+MMR Barevné  RGB.jpg