Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > IROP 2 > 2. Výzva MAS Znojemské vinařství - IROP - Rozvíjet vzdělávání - Předškolní vzdělávání-ukončená

2. Výzva MAS Znojemské vinařství - IROP - Rozvíjet vzdělávání - Předškolní vzdělávání - Ukončená

učebna školek.jpg     Logo IROP (1).png

 

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP "48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1.(CLLD)"

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Text výzvy

Podporovaná aktivita: 

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

  • Alokace výzvy MAS (CZV): 4000 000,- Kč
  • Minimální výše CZV na projekt: 350 000,- Kč
  • Maximální výše CZV na projekt: 1500 000,-Kč

 

  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 23.1.2024 8:00
  • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů na email: 23.1.2024 8:00
  • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů na email: 29.2.2024 12:00

Kontaktní osoba výzvy: Jana Procházková, tel: 774 073 004

 

Seznam přijatých záměrů Výzvy č. 2 - Předškolní vzdělávání

Administrativní hodnocení

Zápis z Výběrové komise 

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných projektových záměrů

 

 

 

 

 

Interní postupy

Přílohy Interních postupů

Příloha č.1 Formulář projektového záměru

Příloha č.2 Kontrolní list administrativního hodnocení

Příloha č.3 Kontrolní list a kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4 Kontrolní list a kritéria shody projektového záměru s žádostí o podporu zadanou do MS 2021+

Příloha č.5 Vyjádření MAS o souladu_nesouladu projektového záměru se SCLLD(Po kladné stanovisku vkládá žadatel do ISKP 2021+)

Plná moc

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce(platná k datu vyhlášení výzvy)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (platná k datu vyhlášení výzvy)

Prezentace ze semináře pro žadatele z řídícího orgánu - Vzdělávání

Postup pro podání žádosti v MS 2021+

Další podklady k výzvě na stránkách MMR Zde.