Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > IROP 2

  Logo IROP.png

 

Aktualizace harmonogramu výzev IROP 21+

Harmonogram výzev IROP 21+

Aktuálně vyhlášené výzvy IROP21+:

 

3. Výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Rozvíjet vzdělávání - Infrastruktura základních škol

4. Výzva MAS Znojemské vinařství-IROP-Rozvíjet vzdělávání - Předškolní vzdělávání

Ukončené výzvy IROP21+

1.Výzva MAS Znojemské vinařství - IROP - Rozvíjet dopravu - ukončená

2. Výzva MAS Znojemské vinařství - IROP - Rozvíjet vzdělávání - Předškolní vzdělávání - ukončená

 

Dne 15.11.2023 nám byl schválen programový rámec IROP (Integrovaný regionální operační program) na Ministerstvu pro místní rozvoj pro dotační období 2021-2027.

Realizujeme tato opatření:

  • Opatření Doprava - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • Opatření Vzdělávání - aktivita Infrastruktura mateřské školy a Infrastruktura základní školy
  • Opatření Hasiči aktivita - Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V.
  • Opatření Kultura - aktivita Revitalizace kulturních památek

Alokace programového rámce 21+ činí  44 076 967,- Kč.

MAS obdržela a bude přerozdělovat 70 % z výše uvedené alokace  30 853 877,- Kč.

Programový rámec

Spoluúčast žadatele je v rámci projektů stanovena ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu. 

Aktuální znění Interních postupů

Přílohy interních postupů

Harmonogram výzev IROP 2021+:

 

Postup podání projektového záměru:

Prostřednictvím e-mailu maszv@seznam.cz se na MAS budou předkládat pouze zjednodušené projektové záměry, nikoli kompletní projektové žádosti tak, jak tomu bylo v předchozím programovém období. Vzor projektového záměru bude zveřejňován společně s příslušnou výzvou MAS.

Posouzení souladu projektového záměru se SCLLD bude rozdělen do těchto fází:

  1. Administrativní hodnocení
  2. Věcné hodnocení 
  3. Výběr projektových záměrů k podpoře
  4. Vydání souladu/nesouladu projektového záměru se SCLLD

Po vydání souladu projektového záměru se SCLLD :

  1. Žadatel zadá kompletní žádost o podporu i s přílohami do MS2021+
  2. Kontrola shody projektového záměru, ke kterému byl vydán soulad projektu se SCLLD, s podanou žádostí o podporu do MS 2021+

 Postup pro podání žádosti do MS 21+