Drobečková navigace

Úvod > MAS > Projekty MAS > SMS ČR

SMS ČR

Spolupráce při realizaci projektu 

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V našem regionu MAS Znojemské vinařství byl zrealizován od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V daném projektu MAS Znojemské vinařství byla partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS.

SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Znojemské vinařství vybralo:

Šlo o níže uvedená témata:

  1. Regionální školství            
  2. Doprava a dopravní obslužnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  4. Odpadové hospodářství
  5. Zaměstnanost

Jako další důležité téma se řadilo: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů, které se naše MAS snažila zahrnout do SSO-MAS.

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou naleznete níže.

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Znojemské vinařství.

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

 

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání

Evropské fondy po lopatě - 20. 1. 2015, Brno

1. kulatý stůl SMS EChÚ - 17. 2. 2015, Hrádek

Na území MAS Znojemské vinařství proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal dne 17. 2. 2015 v obci Hrádek.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu a proběhla také diskuse.

2. kulatý stůl SMS EChÚ - 3. 9. 2015, Nový Šaldorf - Sedlešovice

Na území MAS Znojemské vinařství proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal dne  3. 9. 2015 v obci Nový Šaldorf - Sedlešovice.

Starostům byla představena nově vzniklá "Strategie spolupráce obcí" na platformě MAS Znojemské vinařství (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Zkratka SMS EChÚ → Efektivní chod úřadů

Evropské fondy po lopatě - 9. 10. 2015, Brno

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizaci hájící zájmy obcí, městysů, měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí, městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1 069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací.

Motto SMS ČR:

"Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!"

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR na www.smscr.cz

221cs 2