Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > SZP > 1. výzva SP SZP

1. výzva SP SZP                   Spolufinancováno Evropskou unií Barevné RGB.jpgLogo_Strategickeho_planu_SZP_na_obdobi_2023_2027_horizontal[2].jpg


MAS Znojemské vinařství, z. s. vyhlašuje 1. výzvu MAS Znojemské vinařství v souladu s programovým rámcem Strategického plánu Společné zemědělské politiky schváleným Ministerstvem zemědělství. Veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy jsou uvedeny v textu výzvy.


Termín vyhlášení výzvy: 15.4.2024
Termín příjmu žádostí od: 22.4.2024
Termín příjmu žádosti do: 22.5.2024
Termín finálního podání na RO SZIF: 8.7.2024

Celková alokace 1. výzvy SP SZP: 13 174 800,- Kč


Fiche a alokace pro 1. výzvu SP SZP


Fiche 1 ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH

Alokace: 6 500 000,- Kč


Fiche 3 NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ 

Alokace: 2 500 000,- Kč


Fiche 5 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ

Alokace: 4 174 800,- Kč


Pro vygenerování a podání žádostí o dotaci je nutné mít zřízen přístup do Portálu farmáře!


Dokumenty ke stažení

Text výzvy

Odkaz na výzvu a dokumenty k výzvě na webových stránkách SZIF ZDE

Pravidla pro konečné žadatele

Pravidla pro administraci MAS

Způsob výběru projektů na MAS

Interní postupy MAS

Definice přidané hodnoty

Specifikace Fiche definuje výši způsobilých výdajů a preferenční kritéria

INSTRUKTÁŽNÍ LISTY pro vyplňování žádosti o dotaci ze SZP

SEMINÁŘ

Účast žadatele na semináři bude bodově zvýhodněna v Žádosti o dotaci.

PŘÍLOHY

Příručka pro podání formuláře identifikace příjemců dotace

Video - Identifikace příjemců dotace

Veřejné zakázky

Příručka pro zadávání veřejných zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023 -2027

Pravidla pro publicitu

Příručka pro publicitu SP SZP na období 2023 -2027

Logo EU - Spolufinancováno EU

Logomanuál a loga Strategického plánu SZP na období 2023–2027

Metodika ke střetu zájmů

 

Své projektové záměry s námi můžete konzultovat vždy v pracovních dnech buď telefonicky, osobně či e-mailem.

 

Kontaktní osoba:

Milada Šárová, e-mail: maszv@seznam.cz, tel.: 775 975 004