Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > IROP

IROP

Výzva IROP č.10 - Rozvíjet vzdělávání

Dne 15.11.2021 byla vyhlášena Výzva č.10 IROP - Rozvíjet vzdělávání, která je zaměřena na následující aktivitu:

 • Aktivita Infrastruktura základních škol

Výše celkové alokace (CZV) je: 509 068,980 Kč.

Je to výzva na dočerpání alokace z programového období IROP 2014-2020.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 15.11.2021 v 8:00
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 15.12.2021 v 20:00

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy

Přílohy výzvy:

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Prezentace k nahlédnutí ZDE

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.14.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 68, verze 1.4

Text nadřazené výzvy IROP č. 68

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 68, verze 1.3

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastruktura pro ZŠ Interní postupy MAS Znojemské vinařství

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 • Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

 

Dne 20.7.2020 byla vyhlášena Výzva č.9 - IROP - Rozvíjet vzdělávání, která je zaměřena na následující aktivity:

 • Aktivita Infrastruktura základních škol
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výše celkové alokace (CZV) je: 2 593 153,28 .

Dne 25.11.2020 proběhla na výzvě modifikace v navýšení alokace, v ostatním zůstává znění výzvy neměnné.

Výše celkové alokace (CZV) je: 6 000 000,-Kč

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 20.7.2020 v 8:00
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 20.10.2020 v 15:00

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Přílohy výzvy:

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Semináře pro Žadatele

Seminář se  konal 30.7.2020. 

Pozvánka na seminář
Prezentace

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.13.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 68, verze 1.3

Text nadřazené výzvy IROP č. 68

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 68, verze 1.3

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastruktura pro ZŠ

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 • Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

 

Dne 18. září 2020 byla vyhlášena Výzva č. 8. IROP - Rozvíjet dopravu, která je zaměřena na následující aktivity:

 • Aktivita  Parkovací systémy
 • Aktivita Bezpečnost dopravy
 • Aktivita Cyklodoprava

Výše celkové alokace (CZV) je: 10 330 701,140 Kč.

Dne 21.6.2021 proběhla na výzvě modifikace v navýšení alokace, v ostatním zůstává znění výzvy neměnné.

Výše celkové alokace (CZV) je: 10 820 209,14 Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 18. 9. 2020, 08:00 hod.
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 29. 10. 2020, 15:00 hod.

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.8 - IROP - Rozvíjet dopravu

Přílohy výzvy:

Semináře pro Žadatele

Seminář se konal dne 22.09.2020 v 10:00 hod. - Pozvánka na seminář

Prezentaci si můžete prohlédnout ZDE

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla verze 1.13

Specifická pravidla verze 1.4.

Text nadřazené výzvy IROP č. 53 verze 1.4.

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 53, verze 1.4.

P4a Osnova studie proveditelnosti - Terminály

P4d Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

P4e Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava

P5 Karta souladu 

P6 Motivační účinek projektů

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

 V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2
Etický kodex

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 

Dne 26. února 2020 byla vyhlášena Výzva č.7 - IROP - Stanice IZS, která je zaměřena na následující aktivitu:

 • Aktivita: Stanice integrovaného záchranného systému

Výše celkové alokace (CZV) je: 1 305 271,16,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 26. 2. 2020, 08:00 hod.
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 30. 06. 2020, 15:00 hod.

 

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.7 - IROP - Stanice IZS

Přílohy výzvy:

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Semináře pro Žadatele

Seminář se konal  27.02.2020 v 10:00 hod. - Pozvánka na seminář

Prezentace k nahlédnutí ZDE

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.13.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 69, verze 1.3

Text nadřazené výzvy IROP č. 69

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 69, verze 1.3

 

P8 - Postup pro vydání stanoviska HZS kraje

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 • Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

 

Dne 26.2.2020 byla vyhlášena Výzva č.6 - IROP - Rozvíjet vzdělávání, která je zaměřena na následující aktivity:

 • Aktivita Infrastruktura základních škol
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výše celkové alokace (CZV) je: 5 903 397,01,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 26.2.2020 v 8:00
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 31.5.2020 v 15:00

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Přílohy výzvy:

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Semináře pro Žadatele

Seminář se  konal ve čtvrtek 27.2.2020. 

Pozvánka na seminář
Prezentace

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.13.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 68, verze 1.3

Text nadřazené výzvy IROP č. 68

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 68, verze 1.3

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastruktura pro ZŠ

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 • Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

 

MAS vyhlašuje k 25.11. 2019  Výzvu č. 5. IROP - Sociální podnikání. Výzva je zaměřena na: novou výstavbu, nákup objektů, stavební úpravy nebo nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. 

Výše celkové alokace (CZV) je: 1 870 180,77,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 25.11.2019, od 16:00 hod. 
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 27. 12. 2019, do 16:00 hod.

 ! Upozornění na modifikaci výzvy !

Rádi bychom upozornili Žadatalé podávající Žádost o dotaci na dodatečnou změnu ve Výzvě. Změnou došlo k aktualizaci Přílohy č.2 uvedené v Textu výzvy č.5-IROP-Sociální podnikání s názvem "Kritéria věcného hodnocení". Schválenou verzi této přílohy naleznete ZDE.

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.5 - IROP - Sociální podnikání

Přílohy výzvy:

Semináře pro Žadatele

Seminář se bude konat dne 22.11.2019 v 09:00 hod. 

Pozvánka na seminář
Prezentace

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.13.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 65, verze 1.1

Text nadřazené výzvy IROP č. 65

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 65, verze 1.1

P1 Podnikatelský plán

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2
Etický kodex

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 

Dne 20. srpna 2019 byla vyhlášena Výzva č. 4. IROP - Rozvíjet dopravu, která je zaměřena na následující aktivity:

 • Aktivita terminály a parkovací systémy
 • Aktivita Bezpečnost dopravy
 • Aktivita Cyklodoprava

Výše celkové alokace (CZV) je: 12 486 829,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 11. 9. 2019, 09:00 hod.
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 5. 11. 2019, 15:00 hod.

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.4 - IROP - Rozvíjet dopravu

Přílohy výzvy:

Semináře pro Žadatele

Seminář se konal dne 20. 8. 2019 v 10:00 hod. - Pozvánka na seminář
Prezentace

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.12.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 53, verze 1.3

Text nadřazené výzvy IROP č. 53

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 53, verze 1.2

P4a Osnova studie proveditelnosti - Terminály

P4d Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

P4e Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava

P5 Karta souladu 

P6 Motivační účinek projektů

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

 V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2
Etický kodex

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 

Dne 21. prosince 2018 byla vyhlášena Výzva č.3 - IROP - Stanice IZS, která je zaměřena na následující aktivitu:

 • Aktivita: Stanice integrovaného záchranného systému

Výše celkové alokace (CZV) je: 3 000 000,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 21. 12. 2018, 00:00 hod.
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 30. 04. 2019, 15:00 hod.

 

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.3 - IROP - Stanice IZS

Přílohy výzvy:

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Semináře pro Žadatele

Seminář se konal dne 10. 01. 2019 v 10:00 hod. - Pozvánka na seminář

Prezentace

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.11.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 69, verze 1.2

Text nadřazené výzvy IROP č. 69

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 69, verze 1.2

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Stanice Integrovaného záchranného systému (upravená MAS)

P8 - Postup pro vydání stanoviska HZS kraje

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 

Dne 21. prosince 2018 byla vyhlášena Výzva č.2 - IROP - Rozvíjet vzdělávání, která je zaměřena na následující aktivity:

 • Aktivita Infrastruktura základních škol
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Výše celkové alokace (CZV) je: 7 894 740,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 21. 12. 2018, 08:00 hod.
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 29. 03. 2019, 15:00 hod.

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.2 - IROP - Rozvíjet vzdělávání

Přílohy výzvy:

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Semináře pro Žadatele

Seminář se konal dne 10. 1. 2019 v 11:00 hod. - Pozvánka na seminář
Prezentace

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.11.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 68, verze 1.2

Text nadřazené výzvy IROP č. 68

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 68, verze 1.2

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastruktura pro ZŠ

P4 - Osnova studie proveditelnosti k aktivitě Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů. 

 

Dne 2. října 2018 byla vyhlášena Výzva č.1 . IROP - Rozvíjet dopravu, která je zaměřena na následující aktivity:

 • Aktivita terminály a parkovací systémy
 • Aktivita Bezpečnost dopravy
 • Aktivita Cyklodoprava

Výše celkové alokace (CZV) je: 13 186 840,- Kč.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu od: 2. 10. 2018, 09:00 hod.
Ukončení příjmu Žádostí o podporu do: 1. 11. 2018, 15:00 hod.

Text výzvy, vč. příloh

Text výzvy č.1 - IROP - Rozvíjet dopravu

Přílohy výzvy:

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Rady spolku

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Semináře pro Žadatele

Seminář se konal dne 2. 10. 2018 v 10:00 hod. - Pozvánka na seminář
Prezentace

Pravidla a manuály pro žadatele

Obecná pravidla IROP, verze 1.10.

Specifická pravidla IROP výzvy č. 53, verze 1.2

Text nadřazené výzvy IROP č. 53

Přílohy Žádosti o dotaci

Přílohy Žádosti jsou vymezeny Specifickými pravidly IROP výzvy č. 53, verze 1.2

P4a Osnova studie proveditelnosti - Terminály

P4d Osnova studie proveditelnosti - Bezpečnost dopravy

P4e Osnova studie proveditelnosti - Cyklodoprava

P5 Karta souladu 

P6 Motivační účinek projektů

Interní postupy MAS Znojemské vinařství 

V interních postupech se dozvíte více o administraci Žádostí, postupech při odvolání aj.
Interní postupy MAS Znojemské vinařství - IROP, verze 2
Etický kodex

Systém MS2014+

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+. Přístup do systému je možný přes tento odkaz.

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 – 2020.

Podrobný manuál k práci se systémem naleznete v níže uvedeném dokumentu: 

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo Kritéria pro závěrečné hodnocení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Jedná se o kritéria, která bude muset splnit každý projekt, který bude chtít čerpat dotaci z Integrovaného regionálního programu (IROP) přes MAS. Kritéria naleznete v přiloženém dokumentu. Doporučujeme kritéria bedlivě prostudovat a zaměřit pozornost na požadavek návaznosti projektu na různé strategické dokumenty či povinnost veřejného projednání některých projektových záměrů.