Drobečková navigace

Úvod > MAP > MAP v ORP Znojmo II > Orgány MAP II

Orgány MAP II

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

1. zasedání 19.12.2018

2. zasedání 12.06.2019

3. zasedání 18.12.2019

4. zasedání 24.06.2020

5. zasedání 06.01.2021

6. zasedání 21.09.2021

7. zasedání 31.03.2022

 

PRACOVNÍ SKUPINY

Seznam vytvořených pracovních skupin:

1) Čtenářská gramotnost

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.

2) Matematická gramotnost

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.

3) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, sociálních a občanských dovednostech

Zabývat se tato pracovní skupina bude tématy v rámci volitelných a doporučených opatření MAP - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství v základních školách, rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, investice do rozvoje kapacit základních škol a další.

4) Rovné příležitosti

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

5) Financování

Bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV (Řídící výbor). Pro činnost této pracovní skupiny bude nastaven systém reportování výstupů / doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV). Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

ZÁPISY Z PRACOVNÍCH SKUPIN

PS 1 - Čtenářská gramotnost

PS 2 - Matematická gramotnost

PS 3 - Polytechnické vzdělávání, sociální a občanské dovednosti

PS 4 - Rovné příležitosti

PS 5 - Financování 

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin ze dne 30.03.2022