Drobečková navigace

Úvod > MAS > O nás

O nás

        

MAS Znojemské vinařství, z.s.

  • Jsme spolek fungující formou místního partnerství, který sdružuje obce, podnikatele, neziskové subjekty a aktivní lidé ze znojemského regionu.
  • Poskytujeme dotace z Programu rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program.
  • Podporujeme projekty, které zlepší kvalitu života ve venkovských oblastech.
  • Působíme na území obcí - Bantice, Bezkov, Bohutice, Borotice, Citonice, Damnice, Dobšice, Dolenice, Dyjákovičky, Havraníky, Hnanice, Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dunajovice, Hostěradice, Hrádek, Chvalovice, Jaroslavice, Krhovice, Křídlůvky, Kuchařovice, Lechovice, Mašovice, Milíčovice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramovice, Oleksovice, Podmolí, Práče, Prosiměřice, Slup, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdly, Šatov, Tasovice, Těšetice, Valtrovice, Višňové, Vítonice, Vrbovec, Želetice a Žerotice.

                                

KDO JSME?

Místní akční skupina

Jsme spolkem, který se zabývá rozvojem regionu pomocí dotačních titulů, kterými jsou - Program rozvoje venkova- metodou Leader a Integrovaný regionální operační program.

Územní působnost MAS Znojemské vinařství, z. s. je v současné době tvořeno 47 členskými obcemi. Všechny obce leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo. Většina obcí představuje tradiční typ kompaktního vesnického osídlení.

Vliv města Znojma na vlastní strukturu osídlení ve svém okolí není výrazný, projevuje se především ve funkčních vazbách (pohyb za prací, nákupy - obslužné funkce jsou koncentrované ve městě Znojmě). Hustota zalidnění je výrazně nižší než průměr ČR, odpovídá však běžným poměrům v zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Seznam obcí, mapka regionu MAS Znojemské vinařství, z.s. a sociálně ekonomický charakter regionu dokládají jasně, že jde o venkovský region, kde se nevyskytují žádné významné průmyslové podniky.

Existence MAS Znojemské vinařství je deklarována Stanovami MAS Znojemské vinařství.

Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle skutečných potřeb regionu na základě předem připravené a regionem schválené Strategie.

MAS pracuje metodou LEADER:

  • Vyhledává dotační tituly ve prospěch svých členů, napomáhá zpracovat projekty MAS a projekty členů MAS
  • Školí členy MAS
  • Provádí výběry projektů (s jednoznačnými hodnotícími kritérii a jednoznačnými postupy Výběrové komise)
  • Ověřuje přijatelnost žadatele, přijatelnost jeho projektu, finanční zdraví, apod.
  • Kontroluje průběh realizace před, v průběhu a po skončení projektu
  • Schvaluje projekty na úrovni vlastního řídícího orgánu; při výběru projektů k realizaci musí být stanoveno jejich pořadí a další postup realizace.

Práce metodou LEADER není omezena uvedeným výčtem činností – tato metoda předpokládá inovační a kreativní postupy. Předpokládá stálé „hledání“ a na druhou stranu systematickou a odpovědnou práci ve prospěch rozvoje venkova.

MAS (místní akční skupina) je zkratkou, která vychází z anglického LAG: Local action group. Přesnější překlad, než místní akční skupina, by měl znít spíše skupina pro místní akce, tedy „parta lidí“, kteří chtějí dělat různé aktivity ve prospěch svého regionu, kteří mají právní subjektivitu a jsou ochotni vzít na svá bedra organizační a finanční zajištění tohoto rozvoje.

MAPA ÚZEMÍ MAS ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ

Mapa území MAS pro období 2021-2027

Mapa ke stažení ZDE

Mapa území MAS pro období 2021-2027

Mapa území MAS pro období 2014-2020

Mapa ke stažení ZDE

Mapa území MAS pro období 2014-2020

Od 24. 6. 2014

Mapa MAS ke stažení ZDE

Od 24. 6. 2014