Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

MSMTEUKontaktní osoby pro projekt MAP v ORP Znojmo II:

Hlavní manažer MAP Finanční manažer MAP
Bc. Petr Příkazský  Bc. Michaela Příkazská
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 tel.: +420 774 150 067  tel.: +420 774 150 282
   
Vedoucí implementace MAP 
Mgr. Monika Mandátová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel. + 420 775 975 004 

 

Informace k projektu MAP v ORP Znojmo II

sova logoNositelem navazujícího projektu MAP v ORP Znojmo II je MAS Znojemské vinařství, z.s. Realizace projektu MAP v ORP Znojmo II je od 1.4.2018 do 31.3.2022.

Projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo II" byl  podán dne 14. 5. 2018. Dne 29. 8. 2018 byl projekt MAP v ORP Znojmo II schválen ze strany Výběrové komise ŘO OP VVV. Dne  5. 11. 2018 byl projektu MAP v ORP Znojmo vydán Právní akt.

Důležitou informací je, že projektem bude podpořen nejen pokračující proces akčního plánování v území, ale zároveň budou podpořena konkrétní opatření, vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím neinvestičních aktivit škol a aktivit spolupráce.

Nadále zůstává jednou z podmínek přijatelnosti investičních projektů z IROP pro vzdělávací subjekty soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023.

Do  projektu  se  mohli  zapojit  a  získat  tak možnost  podpory  každá  základní, mateřská a základní umělecká škola v regionu. K tomu bylo potřeba potvrdit statutárním orgánem školy přiložený souhlas školy se zařazením do MAP II. Souhlas školy se zařazením do projektu MAP v ORP Znojmo IIZDE.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP i PRV - soubor je ke stažení ZDE.

 

Co je MAP?

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cíle MAP II

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 

Facebook

facebook ikona2

 

 

  

Informace a dokumenty z předchozího projektu MAP v ORP Znojmo 

http://www.znojemskevinarstvi.cz/map-v-orp-znojmo

 

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ

Plakát

 

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader