Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

MSMTEUKontaktní osoby pro projekt MAP v ORP Znojmo II:

Hlavní manažer MAP Finanční manažer MAP
Bc. Petr Příkazský  Bc. Michaela Příkazská
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 tel.: +420 774 150 067  tel.: +420 774 150 282
   
Vedoucí implementace MAP 
Mgr. Monika Mandátová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel. + 420 775 975 004 

 

Informace k projektu MAP v ORP Znojmo II

sova logoNositelem navazujícího projektu MAP v ORP Znojmo II je MAS Znojemské vinařství, z.s. Realizace projektu MAP v ORP Znojmo II je od 1.4.2018 do 31.3.2022.

Projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo II" byl  podán dne 14. 5. 2018. Dne 29. 8. 2018 byl projekt MAP v ORP Znojmo II schválen ze strany Výběrové komise ŘO OP VVV. Dne  5. 11. 2018 byl projektu MAP v ORP Znojmo vydán Právní akt.

Důležitou informací je, že projektem bude podpořen nejen pokračující proces akčního plánování v území, ale zároveň budou podpořena konkrétní opatření, vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím neinvestičních aktivit škol a aktivit spolupráce.

Nadále zůstává jednou z podmínek přijatelnosti investičních projektů z IROP pro vzdělávací subjekty soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023.

Do  projektu  se  mohli  zapojit  a  získat  tak možnost  podpory  každá  základní, mateřská a základní umělecká škola v regionu. K tomu bylo potřeba potvrdit statutárním orgánem školy přiložený souhlas školy se zařazením do MAP II. Souhlas školy se zařazením do projektu MAP v ORP Znojmo IIZDE.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP i PRV - soubor je ke stažení ZDE.

 

Co je MAP?

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cíle MAP II

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 

Facebook

facebook ikona2

 

 

  

Informace a dokumenty z předchozího projektu MAP v ORP Znojmo 

http://www.znojemskevinarstvi.cz/map-v-orp-znojmo

 

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ

Plakát

Webinář "Metodika logopedické péče v běžné MŠ" 5. část - 29.6.2021

Pozvánka

 

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.