Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Informace a dokumenty z předchozího projektu MAP v ORP Znojmo 

http://www.znojemskevinarstvi.cz/map-v-orp-znojmo

 sova logo

Kontaktní osoby pro MAP II:

Hlavní manažer MAP - Bc. Petr Příkazský, tel.: 774 150 067, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fin. manažer MAP - Bc. Michaela Augustová, tel.: 774 150 282, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí implementace - Milada Šárová, tel.: 775 975 004, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace k projektu MAP v ORP Znojmo II

Nositelem navazujícího projektu MAP II je MAS Znojemské vinařství, z.s. 

Projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo II" byl  podán dne 14. 5. 2018.          Dne 29. 8. 2018 byl projekt MAP v ORP Znojmo II schválen ze strany Výběrové komise ŘO OP VVV. Dne  5. 11. 2018 byl projektu MAP v ORP Znojmo vydán Právní akt.

Důležitou informací je, že projektem bude podpořen nejen pokračující proces akčního plánování v území, ale zároveň budou podpořena konkrétní opatření, vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím neinvestičních aktivit škol a aktivit spolupráce.

Nadále zůstává jednou z podmínek přijatelnosti investičních projektů z IROP pro vzdělávací subjekty soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023.

Do  projektu  se  mohli  zapojit  a  získat  tak možnost  podpory  každá  základní, mateřská a základní umělecká škola v regionu. K tomu bylo potřeba potvrdit statutárním orgánem školy přiložený souhlas školy se zařazením do MAP II.

 

 

Facebook

facebook ikona2

 

 

  

MSMTEU

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.