Drobečková navigace

Úvod > MAP > MAP v ORP Znojmo II

MAP v ORP Znojmo II

MAP II - Místní akční plán rozvoje vzdělávání-CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009113

Logo EU

Kontaktní osoby pro projekt MAP v ORP Znojmo II:

Manažer MAP

Bc. Petr Příkazský
E-mail: map.znojmo@email.cz
Tel. +420 774 150 067

Finanční manažer MAP

Bc. Michaela Příkazská
E-mail: map.znojmo@email.cz
Tel. +420 774 150 282

Vedoucí implementace MAP

Mgr. Monika Mandátová
E-mail: map.znojmo@email.cz
Tel. +420 775 975 004

Informace k projektu MAP v ORP Znojmo II

Sova logoNositelem navazujícího projektu MAP v ORP Znojmo II je MAS Znojemské vinařství, z.s. Realizace projektu MAP v ORP Znojmo II je od 1.4.2018 do 31.3.2022.

Projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo II" byl  podán dne 14. 5. 2018. Dne 29. 8. 2018 byl projekt MAP v ORP Znojmo II schválen ze strany Výběrové komise ŘO OP VVV. Dne  5. 11. 2018 byl projektu MAP v ORP Znojmo vydán Právní akt.

Důležitou informací je, že projektem bude podpořen nejen pokračující proces akčního plánování v území, ale zároveň budou podpořena konkrétní opatření, vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím neinvestičních aktivit škol a aktivit spolupráce.

Nadále zůstává jednou z podmínek přijatelnosti investičních projektů z IROP pro vzdělávací subjekty soulad předkládaného projektu se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023.

Do  projektu  se  mohli  zapojit  a  získat  tak možnost  podpory  každá  základní, mateřská a základní umělecká škola v regionu. K tomu bylo potřeba potvrdit statutárním orgánem školy přiložený souhlas školy se zařazením do MAP II. Souhlas školy se zařazením do projektu MAP v ORP Znojmo II → ZDE.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP i PRV - soubor je ke stažení ZDE.

Co je MAP?

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cíle MAP II

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Facebook

Ikona Facebook

Informace a dokumenty z předchozího projektu MAP v ORP Znojmo