Drobečková navigace

Úvod > MAS > Projekty MAS > Animace škol

Animace škol

MAS Znojemské vinařství, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014-2020 poskytuje službu "animace škol". Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu. Zaměstnanci MAS jsou připraveni školám bezplatně pomoci s administrací šablon z OP VVV.

Školám nabízíme:

  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

 

Na území MAS Znojemské vinařství se jedná o tyto mateřské a základní školy:

IČO Název základní školy Zřizovatel
71010670 Základní škola a Mateřská škola, Bohutice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Bohutice
70980837 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Citonice
71012222 Základní škola a Mateřská škola Dobšice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Dobšice
71005234 Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Horní Dunajovice
70997233 Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo Obec Hostěradice
70989648 Základní a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Hrádek
70993866 Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Obec Jaroslavice
71001441 Základní škola, Mašovice, okres Znojmo Obec Mašovice
49438000 Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace Město Miroslav
75022451 Základní škola a Mateřská škola, Olbramovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Městys Olbramovice
71010581 Základní škola a Mateřská škola Oleksovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Městys Oleksovice
70991472 Základní škola, Práče, okres Znojmo - příspěvková organizace Obec Práče
70994765 Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Prosiměřice
71000917 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Strachotice
75001594 Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Suchohrdly
75022214 Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly u Miroslavi, příspěvková organizace Obec Suchohrdly u Miroslavi
70992380 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Šatov
70992959 Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo Obec Tasovice
71001476 Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Višňové
75003872 Základní škola a Mateřská škola, Vrbovec, okres Znojmo Obec Vrbovec
71005030 Základní škola. Želetice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Želetice
IČO Název mateřské školy Zřizovatel
70982287 Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Hnanice
70993408 Mateřská škola Hodonice, okr. Znojmo, příspěvková organizace Obec Hodonice
70997276 Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Hostěradice
70993777 Mateřská škola, Krhovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Krhovice
70989974 Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Kuchařovice
71010017 Mateřská škola Pastelka, Miroslav, Husova 55/32, okres Znojmo, příspěvková organizace Město Miroslav
71010041 Mateřská škola SLUNÍČKO, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvková organizace Město Miroslav
75021978 Mateřská škola, Nový Šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Nový Šaldorf
70991481 Mateřská škola, Práče, okr. Znojmo - příspěvková organizace Obec Práče
70994773 Mateřská škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Prosiměřice
75023539 Mateřská škola, Slup, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Slup
71000909 Mateřská škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Strachotice
70992461 Mateřská škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Šatov
70988323 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Těšetice
70987009 Mateřská škola Valtrovice, příspěvková organizace Obec Valtrovice

Výzva - Šablony I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016. Pro žádosti o podporu s datem finalizace do 31. 12. 2016 včetně si mohou žadatelé zvolit, ze kterého seznamu dětí a žáků chtějí vycházet. Platné jsou údaje v obou seznamech, tj. k 30. 9. 2015 i k 30. 9. 2016. Žádosti o podporu finalizované od 1. 1. 2017 musí již vycházet pouze z počtu dětí a žáků k 30. 9. 2016. 

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017

Vyzva_Sablony_MRR.pdf Vyzva_Sablony_MRR.pdf - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Zmeny_vyzvy_sablony_souhrn_1.pdf Změny výzvy - šablony souhrn - zveřejněno dne 30. 11. 2016

Přílohy výzvy:

Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf (842,09 KB)

Hodnotici_kriteria_Vyzva23_Sablony_final_1.pdf Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria_.pdf (312,22 KB) - zveřejněno dne 18. 7. 2016

Řídicí orgán OP VVVV zveřejňuje dne 18. 7. 2016 aktualizovanou verzi přílohy č. 2 - Hodnoticí kritéria Výzev č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I_verze2. Ve verzi č. 2 došlo k formální úpravě vzhledu hodnoticích kritérií.

(Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf (311,49 KB) - neplatná verze)

Priloha_c_3_Prehled_sablon1.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon - zveřejněno dne 14. 11. 2016

(Priloha_c_3_Prehled_sablon_verze_04.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon  - zveřejněno dne 31. 10. 2016 - neplatná verze)

(Priloha_c_3_Prehled_sablon_k_1_8_2016.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,31 MB) - zveřejněno dne 1. 8. 2016 - neplatná verze)

Text Metodického výkladu šablony II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ byl upraven v souladu se zněním jednotky aktivity schvalované Evropskou komisí a požadovaným dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu.

V šabloně II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ byl v souladu s textem popisu realizace šablony doplněn počet započítávaných hodin do Výstupu aktivity.

(Priloha_c_3_Prehled_sablon_oprava.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB) - zveřejněno dne 28. 6. 2016 - neplatná verze)

U šablony II/2.1 I Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin byl v přehledu šablon chybně uveden náklad na aktivitu 16 680,- Kč. Správně je 16 880 Kč. 

(Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB) - neplatná verze)

Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu - zveřejněno dne 21. 11. 2016

(Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu - neplatná verze)

Příručka pro žadatele a příjemce:

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k nalezení ZDE.!!! - zveřejněno dne 14. 11. 2016

PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf (1,54 MB)

Další přílohy:

Kontaktni_seznam_pro_vyzvu_c_22_a_23_.xlsx Kontaktni_seznam_pro_vyzvu_c_22_a_23_.xlsx (215,32 KB) - aktualizováno dne 29.7.2016

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016 - zveřejněno dne 7. 12. 2016 

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx (582,90 KB)

Seznam_MS_ZS_pri_zdravotnickem_zarizeni_k_30_09_2015_web.xlsx Seznam_MS_ZS_pri_zdravotnickem_zarizeni_k_30_09_2015.xlsx (317,53 KB) - zveřejněno dne 1. 8. 2016

Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx (322,70 KB)

4_Letak_sablony.pdf Letak_sablony.pdf (295,19 KB)

rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf (177,82 KB)

jak_na_sablony_web.pdf jak_na_sablony_web.pdf (205,23 KB)

Příklady dobré praxe

Šablony OD A DO Z

Aktuální informace: 

Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby

Informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ 

Video k výzvám:

https://www.youtube.com/watch?v=7WCtfDmdBes&list=PLvzdjla2ilOCYuwBxQfxKvfrsihYq8GaP

Vzory právních aktů:

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty

GENERÁTOR POVINNÉ PUBLICITY → https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

IS KP14+:

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23.6.2016

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ Zjednodušené formy financování, verze pro výzvy 22,23.

Příručku naleznete zde: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014.

 

Výzva - Šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00.

Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2018

Ukončení výzvy: 28. 6. 2019

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Text výzvy č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Text výzvy č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 1 Indikátory

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k dispozici ZDE.

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 30. 9. 2017

Kalkulačka indikátorů - Kalkulačka indikátorů bude na tomto místě zveřejněna 1. 3. 2018.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 28. února 2018. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu) platnou pro obě výzvy, kterou naleznete ZDE.

Upozorňujeme žadatele, kteří uplatňují veřejnou podporu v režimu de minimis, aby postupovali při vyplňování projektové žádosti dle pokynu uvedených v Uživatelské příručce IS KP14+.


Další dokumenty:

Dotazníkové šetření:

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník MŠ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ŠD

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ŠK

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník SVČ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ZŠ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ZUŠ

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Pokyny

Ostatní dokumenty:

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Kodex školy

Zdroj: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

 

Výzva - Šablony III

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 31. 03. 2020 výzvu - šablony III č. 02_20_080 (mimo hl. m. Praha) v prioritní ose 3 OP VVV.

Vyhlášení výzvy: 31. 03. 2020 ve 14:00 hodin

Ukončení výzvy: 29. 06. 2021 do 14:00 hodin

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Text výzvy č. 02_20_080 Šablony II - mimo hlavní město Praha

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 1 Indikátory

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 30. 9. 2019

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Kalkulačka indikátorů

Identifikace_urovne_MAP.docx Prohlášení o propojenosti s podniky

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k dispozici ZDE.

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Metodický dopis č. 1 k pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Metodický dopis č. 2 k pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Seminář na Šablony III od MAS Znojemské vinařství ke stažení ZDE.

Vzory Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou uvedeny ZDE.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ - Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, kterou naleznete ZDE

Upozorňujeme žadatele, kteří uplatňují veřejnou podporu v režimu de minimis, aby postupovali při vyplňování projektové žádosti dle pokynu uvedených v Uživatelské příručce IS KP14+.


Další dokumenty:

Dotazníkové šetření:

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník MŠ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ZŠ

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Pokyny - dotazník

Ostatní dokumenty:

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Kodex školy

Prezentace - šablony III

Zdroj:https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm