Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > PRV

PRV

Dne 7. srpna 2023 je vyhlášena  Výzva PRV č. 8 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž je vyhlášena následující Fiche:

Termín příjmu Žádostí o dotaci: 7.8.2023 - 8.9.2023

(pozn. pro správné zobrazení je nutné soubor nejdříve uložit)

 Celková výše alokace pro 8. výzvu je 335 696,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 8

Souhlas s vyhlášením výzvy

Zápisy z jednání

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Dokumenty k výzvě + Povinné přílohy žádosti:

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č.3 - Seznam vybraných/podpořených projektů programu IROP

Příloha č.4 - Statistické sledování událostí HZS ČR od 1.1.2015-31.1.2022

Příloha č.5 - Seznam podpořených žadatelů v PRV

 

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

 Cenový marketing pro obce

Tabulka cenového marketingu - doporučený vzor.xlsx

Cenový marketing, časté chyby, příklady dobré praxe

Příloha č. 6 - Doklad o neexistenci střetu zájmu

Dne 7. února 2022 byla vyhlášena  Výzva PRV č. 6 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž byly vyhlášeny následující Fiche:

Termín příjmu Žádostí o dotaci: 7.2.2022-31.3.2022

Pro zobrazení upřesňujících informací k jednotlivým Fichím je třeba jejich stažení do PC.

Celková výše alokace pro 6. výzvu je 13 347 812,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 6

Souhlas s vyhlášením výzvy

Zápisy z jednání

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Dokumenty k výzvě + Povinné přílohy žádosti:

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace

Příloha č.3 - Seznam vybraných/podpořených projektů programu IROP

Příloha č.4 - Statistické sledování událostí HZS ČR od 1.1.2015-31.1.2022

Příloha č.5 - Seznam podpořených žadatelů v PRV

Seminář k 6. výzvě on-line formou

Pozvánka na seminář Fiche 7

Pozvánka na seminář Fiche 1,2,3,6

Prezentace ze semináře - Fiche 1,2,3,6

Prezentace ze semináře Fiche 7

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

Nezpůsobilé výdaje projektu

 • Výdaje, na které nelze poskytnout dotaci v rámci čl. 20 jsou uvedeny u jednotlivých oblastí podpory na této stránce;
 • DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
 • pořízení použitého movitého majetku – v případě strojů se jedná o stroj, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
 • prosté nahrazení investice;
 • kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté;
 • pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie – za technologie sloužící k výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, vč. vnitropodnikových.
 • v případě zemědělských investic: nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich vysazování (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak);
 • závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny včetně průzkumných vrtů;
 • výdaje týkající se včelařství, rybolovu, akvakultury včetně jejich produktů;
 • zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu;
 • obnovu vinic;
 • oplocení vinic a sadů;
 • technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
  • dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
  • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor),
  • cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
 • nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak);

AML zákon „o skutečných majitelích“ – povinnost zápisu žadatelů

 • Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících, a to nejpozději, k datu výzvy k prokázání zápisu v Evidenci údajů o skutečných majitelích ze strany ze strany SZIF, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Upřesní dokládání majetkové struktury dle ALM zákona.
 • Žadatel musí být schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF.
 • Registrace do evidence je možná na tomto odkaze: https://issm.justice.cz/.

Cenový marketing pro obce

Tabulka cenového marketingu - doporučený vzor

Cenový marketing, časté chyby, příklady dobré praxe

Příloha č. 6 - Doklad o neexistenci střetu zájmu

Užitečné odkazy

 

Dne 19. března 2021 byla vyhlášena  Výzva PRV č. 5 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž byly vyhlášeny následující Fiche:

Pro zobrazení upřesňujících informací k jednotlivým Fichím je třeba jejich stažení do PC.

Celková výše alokace pro 5. výzvu je 4 646 940,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 5

Souhlas s vyhlášením výzvy

Zápis z Výběrové komise

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Dokumenty k výzvě + Povinné přílohy žádosti:

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace

Seminář k 5. výzvě 

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - obecné informace a představení Fichí

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

Užitečné odkazy

 

Dne 23. března 2020 byla vyhlášena Výzva PRV č. 4 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž byly vyhlášeny následující Fiche:

Pro zobrazení upřesňujících informací k jednotlivým Fichím je třeba jejich stažení do PC.

Celková výše alokace pro 4. výzvu je 7 635 183,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 4

Souhlas s vyhlášením výzvy

Zápis z Výběrové komise

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Dokumenty k výzvě + Povinné přílohy žádosti:

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace

Seminář ke 4. výzvě 

Prezentace ze semináře - obecné informace a představení Fichí

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

Užitečné odkazy

 

Dne 1. února 2019 byla vyhlášena Výzva PRV č. 3 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž byly vyhlášeny následující Fiche:

Pro zobrazení upřesňujících informací k jednotlivým Fichím je třeba jejich stažení do PC.

Celková výše alokace pro 3. výzvu je 4 570 483,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 3

Souhlas s vyhlášením výzvy

Zápis z Výběrové komise

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Dokumenty k výzvě +Povinné přílohy žádosti:

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace

Seminář k 3. výzvě

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - obecné informace a představení Fichí

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

Užitečné odkazy

 

Dne 2. července 2018 byla vyhlášena Výzva PRV č. 2 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž byly vyhlášeny následující Fiche:

Pro zobrazení upřesňujících informací k jednotlivým Fichím je třeba jejich stažení do PC.

Celková výše alokace pro 2. výzvu je 7 093 017,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 2

Souhlas s vyhlášením výzvy

Zápis z Výběrové komise

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Dokumenty k výzvě + Povinné přílohy žádosti:

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace

Seminář k 2. výzvě

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - obecné informace a představení Fichí

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

Užitečné odkazy

 

Dne 12. března 2018 byla vyhlášena  Výzva PRV č. 1 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž byly vyhlášeny následující Fiche:

Pro zobrazení upřesňujících informací k jednotlivým Fichím je třeba jejich stažení do PC.

Celková výše alokace pro 1. výzvu je 14 216 090,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 1

Souhlas s vyhlášením výzvy

Zápis z Výběrové komise

 Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

 Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Dokumenty k výzvě:

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace

Seminář k 1. výzvě

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - obecné informace a představení Fichí

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

Užitečné odkazy