Drobečková navigace

Úvod > MAP > MAP v ORP Znojmo

MAP v ORP Znojmo

MAP - Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000385

Logo EU

Kontaktní osoby pro projekt MAP v ORP Znojmo:

Hlavní manažer MAP

Bc. Petr Příkazský
E-mail:MASZV@seznam.cz
Tel.+420 774 150 067

Finanční manažer MAP

Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.
E-mail:MASZV@seznam.cz
Tel.+420 774 150 282

Informace k projektu MAP v ORP Znojmo

Nositelem projektu MAP v ORP Znojmo je MAS Znojemské vinařství, z. s. Realizace projektu MAP v ORP Znojmo je od 01.04.2016 do 31.03.2018. 

Projekt "Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo" byl  podán dne 29.01.2016. Dne 07.04.2016 byl projekt MAP v ORP Znojmo schválen ze strany Výběrové komise ŘO OP VVV. Dne  04.10.2016 byl projektu MAP v ORP Znojmo vydán Právní akt.

Projekt Místní akční plán vzdělávání (dále jen MAP) je založen na vybudování funkčního partnerství aktérů rozvíjející předškolní a školní vzdělávání a na vybudování udržitelného systému komunikace pro zvýšení kvality vzdělávání ve vymezeném regionu. MAP je součástí tzv. akce KLIMA primárně zaměřené na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání povede k řešení místně specifických problémů a potřeb.