Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Nabídka volné pracovní pozice:

MAS Znojemské vinařství vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Projektový manažer.

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat e-mailem nebo předat osobně v kanceláři MAS do 31.10.2022.

Výběrové řízení ke stažení ZDE

 

 

 Vyberove rizeni

 

 Vyberove rizeni 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka včetně programu zde: II_cirkular_seminar_NP_Podyji_2022.pdf.

Vystrizek

Vystrizek

Ke stažení Zde.

Více informací v odkaze zde.

 

Odstavka webovych stranek

Více informací v odkaze viz. níže

Seminář s exkurzí na téma „Zatravňování orné půdy a zatravňování drah soustředěného odtoku jako účinné protierozní opatření“ konaný dne 20. 5. 2022:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2FRO%2F500%2F1650627773887.pdf

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader