Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Dne 12. 12. 2019 byla řídícím orgánem schválena tzv. Mid-Term Evaluace MAS Znojesmké vinařství,z.s.. Tento dokument zhodnocuje dosavadní činnost MAS prováděnou v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojmeské vinařství,z.s. pro programové období 2014 - 2020, respektive 2023 a závěrem přináší manažerská doporučení, která budou využita k podání Změny Strategie CLLD MAS Znojemské vinařství,z.s..

Úplné znění tohoto dokumentu naleznete zde.

MAS Znojemské vinařství,z.s. srdečně zve všechny zájemce a potenciální žadatele o dotaci na seminář k výsadbě stromů. O pravidlech pro podávání žádostí pohovoří odborník z krajského pracoviště SFŽP ČR. Dále promluví Ing. Vymazalová a Ing. Kopečný o možnostech realizace projektů do konce roku 2019 a vhodnosti výběru dřevin na řešených územích.

Potvrzení účasti je možné zasílat do 20. 11. 2019 na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těšíme se s Vámi na shledanou,

Bez nazvu

cesky mail

Zavítejte na velmi oblíbennou akci "Slavnosti chleba" již 7. 9. 2019 ve Slupi. V příloze naleznete Jízdní řády a také plánek s programem.

Vyhlašujeme výběrové na pracovní pozici: Vedoucí pracovník SCLLD/Animátor.

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat mailem, nebo předat osobně v kanceláři MAS.

Pro více informací můžete volat: +420 734 114 558 (Odehnalová)

vr 2

VR3

Peníze na revitalizaci památek nezůstávají jenom na papíře. Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělil na obnovu a revitalizaci 110 památek více než šest a půl miliardy korun z evropských fondů. Z IROP byly podpořeny nejen hrady, zámky a kostely, ale také technické památky.

Vyhlašujeme výběrové řízení v projektu MAP v ORP Znojmo II na pracovní pozici: Vedoucí aktualizace a implementace MAP

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat mailem, nebo předat osobně v kanceláři MAS, nejpozději do 21.06.2019.

Pro více informací můžete volat: +420 774 150 067 (Bc. Příkazský) nebo +420 774 150 282 (Bc. Augustová)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KE STAŽENÍ ZDE

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.