Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Období 2021 - 2027 se rychle blíží, a tak mimo plnění úkolů plynoucích z administrace projektů a výzev z období 2014-2020, jsme se pustili do přípravných prací pro toto období.

Připravujeme se na Standardizaci a začínáme sbírat data a připravovat Strategii pro roky 2021 - 2027. 

Zaměstnance MAS naleznete v kanceláři MAS č. 208 dle provozní doby na našich webových stránkách.

Více informací naleznete - https://www.znojemskevinarstvi.cz/projekty-mas/animace-skol/vyzva-sablony-iii

Dle nařízení vlády se veškeré semináře, workshopy a přednášky ruší do odvolání. O náhradních termínech Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek či FB profilu.

Kancelář MAS Znojemské vinařství je uzavřena do odvolání, zaměstnanci MAS jsou však k zastižení na mobilních telefonech či emailech uvedených na webových stránkách.

Nabídka volné pracovní pozice:

MAS Znojemské vinařství vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Vedoucí pracovník SCLLD/Animátor.

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat emailem nebo předat osobně v kanceláři MAS do 24.01.2020.

VR MAS 1

VR MAS 2

V případě potřeby nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.