Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na semináři.

Děkujeme za pochopení.

Logo MAS web

Konzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na Valné hromadě KS NS MAS.

Děkujeme za pochopení.

Více informací naleznete ZDE

1498.jpg
Výzva je zaměřena na podporu školního a univerzitního sportu, tedy například na podporu sportovní činnosti žáků základních škol a školních sportovních klubů, organizaci a podporu školních a univerzitních sportovních soutěží a další činnosti související s organizací školního a univerzitního sportu.
 
 
 
Žádost musí být podána nejpozději do 16. března 2018.
Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
Celková alokace Výzvy je 117 000 000,- Kč.
 

Příjem žádostí a příloh předkládaných při registraci žádosti → od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018 - Formulář bude k dispozici od 14.02.2018

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Dotační tituly

Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 26 mil. Kč

Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin, orientační limit 1,8 mil. Kč

Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 2,2 mil. Kč

Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě, orientační limit 7 mil. Kč

Dotační titul 5 – Obecní knihovny, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 6 – Společné integrované projekty, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, orientační limit 7 mil. Kč

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5948-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2018.aspx

Dotacni program - Podpora rozvoje venkova Jihomoravskeho kraje ke stažení ZDE

 

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost: 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost: 50 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5978-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx

 

Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6059-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2018.aspx

 

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6001-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2018.aspx

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.