Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Logo MAS web

V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky.

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na jednání.

Děkujeme za pochopení.

Výstavy probíhají ve dnech 14. - 17. 9. 2017, štukové sály Louckého kláštera ve Znojmě.

thumb logomzp 1Více informací po rozkliknutí.

 

Naši MAS oslovila nás firma Helma 365 s.r.o. s nabídkou bezplatného umístění vinařství do kalendáře "Naši vinaři pro rok 2019".

Nabídka platí do konce září 2017.

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu dovolené.

Děkujeme za pochopení.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.