Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

MAS Znojemské vinařství,z.s. srdečně zve všechny zájemce a potenciální žadatele o dotaci na seminář k výsadbě stromů. O pravidlech pro podávání žádostí pohovoří odborník z krajského pracoviště SFŽP ČR. Dále promluví Ing. Vymazalová a Ing. Kopečný o možnostech realizace projektů do konce roku 2019 a vhodnosti výběru dřevin na řešených územích.

Potvrzení účasti je možné zasílat do 20. 11. 2019 na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těšíme se s Vámi na shledanou,

Bez nazvu

cesky mail

Zavítejte na velmi oblíbennou akci "Slavnosti chleba" již 7. 9. 2019 ve Slupi. V příloze naleznete Jízdní řády a také plánek s programem.

Vyhlašujeme výběrové na pracovní pozici: Vedoucí pracovník SCLLD/Animátor.

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat mailem, nebo předat osobně v kanceláři MAS.

Pro více informací můžete volat: +420 734 114 558 (Odehnalová)

vr 2

VR3

Peníze na revitalizaci památek nezůstávají jenom na papíře. Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělil na obnovu a revitalizaci 110 památek více než šest a půl miliardy korun z evropských fondů. Z IROP byly podpořeny nejen hrady, zámky a kostely, ale také technické památky.

Vyhlašujeme výběrové řízení v projektu MAP v ORP Znojmo II na pracovní pozici: Vedoucí aktualizace a implementace MAP

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat mailem, nebo předat osobně v kanceláři MAS, nejpozději do 21.06.2019.

Pro více informací můžete volat: +420 774 150 067 (Bc. Příkazský) nebo +420 774 150 282 (Bc. Augustová)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KE STAŽENÍ ZDE

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA?

Pro žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a jejich učitele. Soutěží vždy celá třída.

KDO ZA SOUTĚŽÍ STOJÍ?

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

CO BUDEME V KRAJINĚ HLEDAT?

  1. Hodnotné místo v zastavěné části obce.
  2. Hodnotné místo ve volné krajině.
  3. Problémové místo v zastavěné části obce, které byste chtěli změnit.
  4. Problémové místo ve volné krajině, které byste chtěli změnit.

KDY BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěž bude probíhat od listopadu 2019 do května 2020.

Prosíme o předběžné potvrzení zapojení Vaší školy do soutěže prostřednictvím registračního formuláře do června 2019.

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěžní odpovědi budou odesílány pomocí dotazníku na Survey123, který umožňuje odpovídat přes počítač i pomocí mobilní aplikace, která funguje v online i offline režimu.

Pro zájemce z řad učitelů se bude 5. listopadu 2019 konat informativní workshop k metodice mapování. Více informací naleznete na webové stránce na konci srpna 2019.

CO Z TOHO BUDE?

Výstupem bude interaktivní mapa hodnot a problémů zapojených obcí Jihomoravského kraje očima žáků a studentů. Vybrané hodnoty a problémy včetně fotografií využijeme pro tvorbu didaktické pomůcky.

CO ZA TO BUDE?

Zapojené třídy odměníme cenami, např. publikacemi o krajině Jihomoravského kraje, věcnými cenami s logem MENDELU, výtvarnými potřebami ad.

Nejaktivnější třída vyhraje vstupenky do VIDY! a terénní exkurzi s odborníky z MENDELU a MUNI!

 

 

Více informací naleznete v letáčku a na webových stránkách: http://hodnotykrajiny.cz/

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.