Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Plánujete pořádat od dubna do července společenskou, kulturní, sportovní či jinou volnočasovou aktivitu na území MAS Znojemské vinařství?

Pokud ano, neváhejte a spolupracujte s Místní akční skupinou Znojemské vinařství, která vám na vaši akci může přispět až 5 000 Kč!

CO JE CÍLEM AKCE:

 • propagace SCLLD MAS Znojemské vinařství, z. s. a rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí;
 • prohlubování identifikace jednotlivých subjektů na území MAS Znojemské vinařství;
 • podpora vytváření společné kulturní identity;
 • podpora spolupráce oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit

CO NAPŘÍKLAD PODPORUJEME?

 • rozvoj volnočasových aktivit (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.)
 • pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích)

PODMÍNKY KONÁNÍ AKCE:

 • v období od 1.4.2023 do 31.7.2023
 • akce se musí uskutečnit na území MAS Znojemské vinařství 

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT?

 • registrované spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace se sídlem na území MAS Znojemské vinařství

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?

 • vyplnit ŽÁDOST a doručit ji i s přílohami na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • počkat na výsledky jednání Rady spolku o poskytnutí příspěvku na vaší akci do 22.3.2023

Kontaktní osoby pro podání žádosti/formuláře: 

Ing. Jana Procházková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 774 073 004

Milada Šárová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 775 975 004


VÍCE INFORMACÍ ZDE:

1. Pravidla pro propagaci

2. Žádost

3. Potvrzení o proběhlé aktivitě

Podporujeme mistni aktivity letacek

 

PF 2023 1

MAS Znojemské vinařství, z. s.  v současné době nemá vytvořeny personální a zejména odborné předpoklady k tomu, aby byla schopna zajišťovat aktivity uvedené SFŽP ČR na webových stránkách programu. Z těchto důvodů MAS Znojemské vinařství, z. s.  nebude poskytovat žádné služby a informace související s přípravou či podáním žádostí o podporu, s realizací a ukončením projektu. Zájemci o dotaci z programu NZÚ Light se mohou obracet zdarma na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS a mobilní M-EKIS).

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS                                                                                                                                                                                 024597og 1

Vystavy vin

Přihlaste svůj produkt do certifikace značkou. Více informací viz příloha.Znojemsko vyzva 2

Pozvánka na inspirační kurz

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader