Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Dne 1. února 2019 bude vyhlášena  Výzva PRV č. 3 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž jsou vyhlášeny následující Fiche:

Pro zobrazení upřesňujících informací k jednotlivým Fichím je třeba jejich stažení do PC.

Celková výše alokace pro 3. výzvu je 4 570 483,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 3

Souhlas s vyhlášením výzvy

 

Zápis z Výběrové komise

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

 

Dokumenty k výzvě +Povinné přílohy žádosti:

 

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace 

 

Seminář k 3. výzvě

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - obecné informace a představení Fichí

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

 

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

Užitečné odkazy

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader