Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Platí od: 1. 2. 2019
do: 31. 5. 2019

Termín vyhlášení výzvy: 01. 02. 2019

Termín příjmu žádostí: od 01. 02. 2019 do 01. 04. 2019

Termín registrace na RO SZIF: 31. 05. 2019

Konání semináře: 05. 02. 2019 → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-3

Platí od: 21. 12. 2018
do: 30. 4. 2019

Termín vyhlášení výzvy: 21. 12. 2018

Termín příjmu žádostí: od 21. 12. 2018 do 30. 04. 2019

Konání semináře: 10. 01. 2019 → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-c-3-stanice-izs

Platí od: 2. 10. 2018
do: 1. 11. 2018

Termín vyhlášení výzvy: 02. 10. 2018

Termín příjmu žádostí: od 02. 10. 2018 do 1. 11. 2018

Konání semináře: 02. 10. 2018 → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-c1-rozvijet-dopravu

Platí od: 21. 12. 2018
do: 29. 3. 2019

Termín vyhlášení výzvy: 21. 12. 2018

Termín příjmu žádostí: od 21. 12. 2018 do 29. 03. 2019

Konání semináře: 10. 01. 2019 → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/irop-vyzva-c-2-rozvijet-vzdelavani

Platí od: 2. 7. 2018
do: 30. 7. 2018

 

Termín vyhlášení výzvy: 02. 07. 2018

Termín příjmu žádostí: od 09. 07. 2018 do 30. 07. 2018

Termín registrace na RO SZIF: 31. 08. 2018

Konání semináře: 09. 07. 2018 → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-2

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.