Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

PRV výzva č. 1

Dne 12. března 2018 byla vyhlášena  Výzva PRV č. 1 MAS Znojemské vinařství, v rámci níž jsou vyhlášeny následující Fiche:

  • Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
  • Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • Fiche 3: Podpora nezemědělské činnosti
  • Fiche 4: Neproduktivní investice v lesích
  • Fiche 6: Předání znalostí a informační akce

Celková výše alokace pro 1. výzvu je 14 216 090,- Kč

Úplné znění výzvy PRV č. 1

 

Vypsané Fiche:

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

 

Dokumenty k výzvě:

 

Nepovinné přílohy žádosti stanovené MAS

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti o dotaci – má vliv pouze na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu.

Příloha č. 1 - Podpora regionálních aktivit a spolupráce

Příloha č. 2 - Doplňující údaje k hodnocení projektu zaměřeného na inovace 

 

Seminář k 1. výzvě

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře - obecné informace a představení Fichí

Prezentace ze semináře - PF a podání Žádosti o dotaci

 

Jak podat Žádost o dotaci (ŽoD)

 

Interní postupy MAS Znojemské vinařství, z.s.

 

Užitečné odkazy

 

Kalendář výzev

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi