Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Platí od: 19.03.2021
do: 26.04.2021

Termín vyhlášení výzvy: 19. 03. 2021

Termín příjmu žádostí: od 26. 03. 2021 do 26. 04. 2021

Termín registrace na RO SZIF: 24. 05. 2021

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-5

Platí od: 11.09.2020
do: 11.09.2021

Termín vyhlášení výzvy: 18.09.2020

Termín příjmu žádostí: od 18. 09. 2020 do 29. 10. 2020

Konání semináře:  → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-c-8-irop-rozvijet-dopravu

Platí od: 23.03.2020
do: 24.04.2020

Termín vyhlášení výzvy: 23. 03. 2020

Termín příjmu žádostí: od 30. 03. 2020 do 24. 04. 2020

Termín registrace na RO SZIF: 22. 06. 2020

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-4

Platí od: 03.07.2020
do: 20.10.2020

Termín vyhlášení výzvy: 20.07.2020

Termín příjmu žádostí: od 20. 07. 2020 do 20. 10. 2020

Konání semináře:  → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-c-9-rozvijet-vzdelavani

Platí od: 26.02.2020
do: 30.06.2020

Termín vyhlášení výzvy: 26. 02. 2020

Termín příjmu žádostí: od 26. 02. 2020 do 30. 06. 2020

Konání semináře: 27. 02. 2020 → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-c-7-stanice-izs

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.