Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Z výzev MAS Znojemské vinařství, z.s. byly zrealizované projekty:

Opatření Rozvíjet dopravu

Chodník podél silnice III/4136  Suchohrdly u Miroslavi

 Chodník podél místní komunikace, Valtrovice

Chodník Vítonice - silnice II. třídy č. 413

Chodníky kolem silnice II/408, Milíčovice

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vrbovec

Městys Olbramovice - Bezbariérový chodník u silnice III. třídy č. 3967 a 3968

Zvýšení bezpečnosti dopravy - Městys Šatov

1. část III/41311 Oleksovice průtah , parkovací zálivy, chodníky a sjezdy

Chodník od kostela, Práče

Želetice - Chodníky u obecního úřadu

Rekonstrukce chodníků na návsi Bohutice

Novostavba komunikace pro pěší, Horní Dunajovice

Podpora bezpečnosti dopravy v Miroslavi -  pěší komunikace k dopravnímu hřišti

Výstavba chodníku v obci Hostěradice, k.ú. Míšovice

Rekonstrukce chodníku v obci Tasovice

Výstavba chodníků v obci Krhovice

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Nový Šaldorf - Sedlešovice

 

Opatření Rozvíjet vzdělávání

Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Zvýšení kvality odborného vzdělávání na ZŠ Želetice

Podpora přírodovědného vzdělávání v ZŠ Miroslav

Počítačová učebna ZŠ Práče

Učebna předmětu pracovní činnosti ZŠ Hostěradice

Přírodovědná učebna ZŠ Jaroslavice

Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Prosiměřice

Modernizace jazykové učebny v ZŠ Olbramovice

Jazyková učebna a konektivita ZŠ Jaroslavice

Učebna chemie v ZŠ Miroslav

Vybudování venkovní učebny pro výuku přírodních věd v ZŠ Horní Dunajovice

 

Opatření Rozvíjet kvalitní a bezpečné, atraktivní prostředí v obcích 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 1 – přístavba

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 2 - prostory pro činnost

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader