Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Platí od: 24.01.2022
do: 24.09.2022

Termín vyhlášení výzvy: 7. 02. 2022

Termín příjmu žádostí: od 7. 02. 2022 do 31. 03. 2022

Termín registrace na RO SZIF: 31. 05. 2022

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-6

Platí od: 05.11.2021
do: 29.11.2024

Termín vyhlášení výzvy: 15.11.2021

Termín příjmu žádostí: 15.11.2021

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-irop-c-10-rozvijet-vzdelavani

Platí od: 19.03.2021
do: 26.04.2021

Termín vyhlášení výzvy: 19. 03. 2021

Termín příjmu žádostí: od 26. 03. 2021 do 26. 04. 2021

Termín registrace na RO SZIF: 24. 05. 2021

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-5

Platí od: 05.11.2021
do: 05.10.2022

Termín vyhlášení výzvy: 15.11. 2021

Termín příjmu žádostí: od 15. 11. 2021 do 15. 12. 2021

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-irop-c-10-rozvijet-vzdelavani

Platí od: 11.09.2020
do: 11.09.2021

Termín vyhlášení výzvy: 18.09.2020

Termín příjmu žádostí: od 18. 09. 2020 do 29. 10. 2020

Konání semináře:  → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-c-8-irop-rozvijet-dopravu

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader