Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

263cs 1

263cs 2

MAS Znojemské vinařství z.s. realizuje  projekt:

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002321

Fyzická realizace projektu:  od 1.1.2016 - 31.12.2023

 

Projekt řeší  finanční podporu  aktivit  realizace SCLLD MAS Znojemské vinařství z.s.

Klíčové aktivity projektu:

  • Přípravné a podpůrné činnosti
  • Provozní činnosti
  • animace strategie SCLLD
  • animace škol a školských zařízení v OP VVV

 

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství je spolufinancován Evropskou unií.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.