Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

263cs 1

263cs 2

MAS Znojemské vinařství z.s. realizuje  projekt:

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002321

Fyzická realizace projektu:  od 1.1.2016 - 31.12.2023

 

Projekt řeší  finanční podporu  aktivit  realizace SCLLD MAS Znojemské vinařství z.s.

Klíčové aktivity projektu:

  • Přípravné a podpůrné činnosti
  • Provozní činnosti
  • animace strategie SCLLD
  • animace škol a školských zařízení v OP VVV

 

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství je spolufinancován Evropskou unií.

Kalendář výzev

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi