Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Projekt: Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

Téma metodiky: uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů, apod.

Program rozvoje venkova osa IV.2.1, Realizace projektů spolupráce

Číslo projektu: 15/022/4210a/564/000025

Na projektu "transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER" spolupracovalo 10 místních akčních skupin. Výsledkem projektu bylo ve spolupráci 10 místních akčních skupin vypracování metodické příručky na dané téma.

Spolupracující MAS:

  • MAS Vyškovsko, z.s.
  • Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
  • MAS Strážnicko, z.s.
  • MAS Znojemské vinařství, z.s.
  • Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
  • MAS Slavkovské bojiště, z.s.
  • Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
  • MAS Hustopečsko, z.s.
  • MAS Hrušovansko, z.s.
  • Místní akční skupina Vinařská

Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny ke stažení ZDE.

Výsledky/výstupy projektu ze semináře zpracované odborníky jsou ke shlédnutí a stažení :

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.