Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

230cs 2 bigNázev projektu: Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020

Realizátor projektu: KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje

                                       Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

                                       Zapojené subjekty: všechny MAS v Jihomoravském kraji

 

Zásobník projektů- Mílión stromů k vyplnění → ke stažení ZDEword

Hlavní cíl projektu:

Zvýšení resilience (adaptace) Jihomoravského kraje na klimatickou změnu - vzděláváním a aktivizací místního obyvatelstva v rámci MAS JMK, bude naplňován 2 aktivitami:

  • aktivizace zaměstnanců MAS školením pro zvýšení absorpční schopnosti potenciálních žadatelů EU dotací v území JMK a podporu zaměstnanců MAS
  • aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě

 

Cílové skupiny:

  • zástupci veřejného sektoru: starostové obcí, zástupci škol, ostatní veřejné organizace, DSO
  • zástupci soukromého sektoru: podniky, poskytovatelé služeb, zemědělci, lesníci
  • zástupci neziskového sektoru: spolky, nevládní organizace, např. hasiči, zahrádkáři, myslivci, sportovci apod.
  • zaměstnanci a členové MAS

 

Webové stránky na milión stromů - www.milionstromu.cz

 

jihomoravsky 191cs 4 230cs 2

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.