Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

VÝZVA

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016. Pro žádosti o podporu s datem finalizace do 31. 12. 2016 včetně si mohou žadatelé zvolit, ze kterého seznamu dětí a žáků chtějí vycházet. Platné jsou údaje v obou seznamech, tj. k 30. 9. 2015 i k 30. 9. 2016. Žádosti o podporu finalizované od 1. 1. 2017 musí již vycházet pouze z počtu dětí a žáků k 30. 9. 2016. 

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017

Vyzva_Sablony_MRR.pdf Vyzva_Sablony_MRR.pdf - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Zmeny_vyzvy_sablony_souhrn_1.pdf Změny výzvy - šablony souhrn - zveřejněno dne 30. 11. 2016

 

Přílohy výzvy:

Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf (842,09 KB)

Hodnotici_kriteria_Vyzva23_Sablony_final_1.pdf Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria_.pdf (312,22 KB) - zveřejněno dne 18. 7. 2016

Řídicí orgán OP VVVV zveřejňuje dne 18. 7. 2016 aktualizovanou verzi přílohy č. 2 - Hodnoticí kritéria Výzev č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I_verze2. Ve verzi č. 2 došlo k formální úpravě vzhledu hodnoticích kritérií.

         (Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf (311,49 KB) - neplatná verze)

Priloha_c_3_Prehled_sablon1.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon - zveřejněno dne 14. 11. 2016

         (Priloha_c_3_Prehled_sablon_verze_04.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon  - zveřejněno dne 31. 10. 2016 - neplatná verze)

         (Priloha_c_3_Prehled_sablon_k_1_8_2016.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,31 MB) - zveřejněno dne 1. 8. 2016 - neplatná verze)

Text Metodického výkladu šablony II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ byl upraven v souladu se zněním jednotky aktivity schvalované Evropskou komisí a požadovaným dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu.

V šabloně II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ byl v souladu s textem popisu realizace šablony doplněn počet započítávaných hodin do Výstupu aktivity.

          (Priloha_c_3_Prehled_sablon_oprava.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB) - zveřejněno dne 28. 6. 2016 - neplatná verze)

U šablony II/2.1 I Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin byl v přehledu šablon chybně uveden náklad na aktivitu 16 680,- Kč. Správně je 16 880 Kč. 

          (Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB) - neplatná verze)

Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu - zveřejněno dne 21. 11. 2016

         (Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu - neplatná verze)

 

Příručka pro žadatele a příjemce:

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k nalezení ZDE.!!! - zveřejněno dne 14. 11. 2016

PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf (1,54 MB)

 

Další přílohy:

Kontaktni_seznam_pro_vyzvu_c_22_a_23_.xlsx Kontaktni_seznam_pro_vyzvu_c_22_a_23_.xlsx (215,32 KB) - aktualizováno dne 29.7.2016

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016 - zveřejněno dne 7. 12. 2016 

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx (582,90 KB)

Seznam_MS_ZS_pri_zdravotnickem_zarizeni_k_30_09_2015_web.xlsx Seznam_MS_ZS_pri_zdravotnickem_zarizeni_k_30_09_2015.xlsx (317,53 KB) - zveřejněno dne 1. 8. 2016

Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx (322,70 KB)

4_Letak_sablony.pdf Letak_sablony.pdf (295,19 KB)

rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf (177,82 KB)

jak_na_sablony_web.pdf jak_na_sablony_web.pdf (205,23 KB)

Příklady dobré praxe

Šablony OD A DO Z

 

Aktuální informace: 

Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby

Informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ 

  

Video k výzvám:

https://www.youtube.com/watch?v=7WCtfDmdBes&list=PLvzdjla2ilOCYuwBxQfxKvfrsihYq8GaP

 

Vzory právních aktů:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty

GENERÁTOR POVINNÉ PUBLICITY → https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

Otázky k šablonám

Ke stažení ZDEPDF

 

IS KP14+:

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23.6.2016

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ Zjednodušené formy financování, verze pro výzvy 22,23.

Příručku naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader