Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 31. 03. 2020 výzvu - šablony III č. 02_20_080 (mimo hl. m. Praha) v prioritní ose 3 OP VVV.

 

Vyhlášení výzvy: 31. 03. 2020 ve 14:00 hodin

Ukončení výzvy: 29. 06. 2021 do 14:00 hodin

 

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Text výzvy č. 02_20_080 Šablony II - mimo hlavní město Praha

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 1 Indikátory

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 30. 9. 2019

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Kalkulačka indikátorů

Identifikace_urovne_MAP.docx Prohlášení o propojenosti s podniky

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k dispozici ZDE.

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Metodický dopis č. 1 k pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Metodický dopis č. 2 k pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

 

Prezentace Sablony III Seminář na Šablony III od MAS Znojemské vinařství ke stažení ZDE.

 

Vzory Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou uvedeny ZDE.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ - Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, kterou naleznete ZDE

Upozorňujeme žadatele, kteří uplatňují veřejnou podporu v režimu de minimis, aby postupovali při vyplňování projektové žádosti dle pokynu uvedených v Uživatelské příručce IS KP14+.


Další dokumenty:

Dotazníkové šetření:

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník MŠ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ZŠ

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Pokyny - dotazník

Ostatní dokumenty:

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Kodex školy

Prezentace - šablony III

 

Zdroj:https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader