Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00.

Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2018

Ukončení výzvy: 28. 6. 2019

 

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Text výzvy č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Text výzvy č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 1 Indikátory

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k dispozici ZDE.

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k 30. 9. 2017

Kalkulačka indikátorů - Kalkulačka indikátorů bude na tomto místě zveřejněna 1. 3. 2018.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 28. února 2018. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu) platnou pro obě výzvy, kterou naleznete ZDE.

Upozorňujeme žadatele, kteří uplatňují veřejnou podporu v režimu de minimis, aby postupovali při vyplňování projektové žádosti dle pokynu uvedených v Uživatelské příručce IS KP14+.


Další dokumenty:

Dotazníkové šetření:

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník MŠ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ŠD

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ŠK

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník SVČ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ZŠ

Identifikace_urovne_MAP.docx Dotazník ZUŠ

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Pokyny

Ostatní dokumenty:

Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_Praha.pdf Kodex školy

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader