Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cíl:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Termín pro podání žádosti:

25. 5. 2022 – 28. 4. 2023

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Více informací ZDE.

 

Ke stažení:

Text výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

Příloha č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů 

Kalkulačka šablon pro školy

Seznamy žáků průměr 2019-2021

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader