Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

MAS Znojemské vinařství, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014-2020 poskytuje službu "animace škol". Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu. Zaměstnanci MAS jsou připraveni školám bezplatně pomoci s administrací šablon z OP VVV.

Školám nabízíme:

  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
  • metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

 

Na území MAS Znojemské vinařství se jedná o tyto mateřské a základní školy:

IČO Název základní školy Zřizovatel
71010670 Základní škola a Mateřská škola, Bohutice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Bohutice
70980837 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Citonice
71012222 Základní škola a Mateřská škola Dobšice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Dobšice
71005234 Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, přípspěvková organizace Obec Horní Dunajovice
70997233 Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo Obec Hostěradice
70989648 Základní a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Hrádek
70993866 Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Obec Jaroslavice
71001441 Základní škola, Mašovice, okres Znojmo Obec Mašovice
49438000 Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace Město Miroslav
75022451 Základní škola a Mateřská škola, Olbramovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Městys Olbramovice
71010581 Základní škola a Mateřská škola Oleksovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Městys Oleksovice
70991472 Základbí škola, Práče, okres Znojmo - příspěvková organizace Obec Práče
70994765 Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Prosiměřice
71000917 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Strachotice
75001594 Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Suchohrdly
75022214 Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly u Miroslavi, příspěvková organizace Obec Suchohrdly u Miroslavi
70992380 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Šatov
70992959 Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo Obec Tasovice
71001476 Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Višňové
75003872 Zákaldní škola a Mateřská škola, Vrbovec, okres Znojmo Obec Vrbovec
71005030 Základní škola. Želetice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Želetice
IČO Název mateřské školy Zřizovatel
70982287 Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Hnanice
70993408 Mateřská škola Hodonice, okr. Znojmo, příspěvková organizace Obec Hodonice
70997276 Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Hostěradice
70993777 Mateřská škola, Krhovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Krhovice
70989974 Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Kuchařovice
71010017 Mateřská škola Pastelka, Miroslav, Husova 55/32, okres Znojmo, příspěvková organizace Město Miroslav
71010041 Mateřská škola SLUNÍČKO, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvková organizace Město Miroslav
75021978 Mateřská škola, Nový Šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Nový Šaldorf
70991481 Mateřská škola, Práče, okr. Znojmo - přspěvková organizace Obec Práče
70994773 Mateřská škola, Prosiměčice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Prosiměřice
75023539 Mateřská škola, Slup, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Slup
71000909 Mateřská škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Strachotice
70992461 Mateřská škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Šatov
70988323 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obec Těšetice
70987009 Mateřská škola Valtrovice, příspěvková organizace Obec Valtrovice

 

 

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader