Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Platí od: 12.03.2018
do: 20.04.2018

Termín vyhlášení výzvy: 12. 03. 2018

Termín příjmu žádostí: od 02. 04. 2018 do 20. 04. 2018

Termín registrace na RO SZIF: 29. 06. 2018

Konání semináře: 21. 03. 2018 → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-1

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader