Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

V roce 2013 vyhlásila dne 10.4.2013 Místní akční skupina Znojemské vinařství:

 

1.VÝZVU 2013 (19.KOLO)

 

19. kolo - příjem žádostí od 6. 5. 2013 do 10. 5. 2013 12:00 hod

 

Vyhlášené Fiche jsou Fiche č. 1, 2, 4, 5, 6, 7

 
 

Způsobilé výdaje - vymezení jednotlivých Fichí 

Text výzvy 

 

Žádost o dotaci - jediný správný formulář!! Žádost si stáhněte do vašeho počítače -

 
Instruktážní list pro žádost o dotaci
 

Pravidla pro žadatele osy IV.1.2. -

 

Metodika 

 
Seznam přijatých projektů v 19. kole
 

Seznam vybraných a nevybraných projektů v 19. kole

 

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.