Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

 V roce 2011 vyhlásila Místní akční skupina Znojemské vinařství: 

 

1. VÝZVU 2011

12. kolo - příjem žádostí od 28. 12. 2010 do 24. 1. 2011 12:00 hod

 

 
V rámci této výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:
 
Fiche č. 1 Znojemské vinařství - Obnova a rozvoj vesnic
Fiche č. 4: Znojemské vinařství - Modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu
 
Programovým výborem stanovená alokace na 1. výzvu roku 2011 je cca 4,2 milionu Kč.Termín pro předkládání žádostí je od 28. 12. 2010 do 24. 1. 2011 12:00 hod v kanceláři MAS ve Znojmě na ul. Dvořákové 21, 669 02 (Agrodům, dveře č. 213). Všechny žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny.
Dle pravidla MAS požadujeme, aby žadatel projekt nejdříve na MAS konzultoval, a to nejpozději 7 dnů před konečným termínem odevzdání.
 
V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu žádost.
 
Úplné znění Fichí naleznete na www.znojemskevinarstvi.cz, spolu s formulářem žádosti, osnovami projektu, Pravidly IV.1.1., Samostatnou přílohou 9 pravidel IV.1.1., Pravidly IV.1.2., a dalšími dokumenty. Pravidla a jednotlivé formuláře naleznete také na www.szif.cz.
  

 


 2. VÝZVU 2011 (vyhlášení 8.8.2011)

 Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s.vyhlašuje dne 8. 8. 2011 2.VÝZVU pro rok 2011 k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie - strategického plánu Leader. Žadatel podává na MAS elektronickou verzi žádosti o dotaci (na CD). Písemná podoba bude vytištěna pracovníkem MAS. Žadatel je povinen odevzdat k datu podání žádosti o dotaci všechny povinné přílohy ve dvou tištěných vyhotoveních (jedno paré bude označeno ORIGINÁL a druhé KOPIE). Každá sada příloh bude seskupena ve složkách či šanonu.

Předpokládaná alokace na tuto výzvu je max 3.000.000 Kč.

 

Termín pro předkládání žádostí je od 6. 9. 2011 do 12. 9. 2011 v pracovní dny.

 
Žádost o dotaci je možné stáhnout pouze zde
 
V této výzvě budou vyhlášeny Fiche:
  • Fiche č. 4 - Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu
  • Fiche č. 6 - Znojemské vinařství- Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům
 
 

Ostatní dokumenty pro 2. výzvu 2011

Fiche Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s.

Fiche č. 1 - Znojemské vinařství - Obnova a rozvoj vesnic 

(Informace-definice příjemce dotace, kritéria přijatelnosti, podmínky, druh a výše dotace, způsobilé výdaje, seznam příloh naleznete na straně 73-79 pro hlavní opatření a 84-89 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 2 - Znojemské vinařství - Rozvoj cestovního ruchu
(Informace naleznete na straně 67-69 pro hlavní opatření a 84-89 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 3 - Podpora diverzifikace činností nezemědělské povahy a cestovního ruchu(Informace naleznete na straně 56-62 pro hlavní opatření a 70-72 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 4 - Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu (Informace naleznete na straně 15-19 pro hlavní opatření a 33-36 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 5 - Znojemské vinařství - Občanské vybavení a služby
 (Informace naleznete na straně 80-83 pro hlavní opatření a 73-79 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 6 - Znojemské vinařství- Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům (Informace naleznete na straně 33-36 pro hlavní opatření)

Fiche č. 7 - Znojemské vinařství- Podpora cestovního ruchu, ubytování a sport

 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.