Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

5. kolo

 • Obec Čejkovice, Úprava centrálního prostoru obce-parkovací plocha, zeleň a doplňkový mobiliář, dotace 597 715 Kč
 • Obec Želetice, Zvýšení atraktivity obce Želetice, dotace 1 020 105 Kč
 • POMONA TEŠETICE, Investice do technologie skladování jablek, přípravy na expedici, dotace 252 000 Kč

6. kolo

 • Městys Šatov, Zlepšení technické infrastruktury a  vzhledu Městyse Šatov, dotace 447 681 Kč
 • Městys Oleksovice, Oplocení hřbitova s kolumbáriem, dotace 1 501 884 Kč
 • Obec Bohutice, Zlepšení infrastruktury a vzhledu obce s vytvořením vinařské expozice v zámeckém sklepě, dotace 713 193 Kč
 • Obec Božice, Sklepní expozice-řemesel, vinohradnictví, vinařství s úpravou veřejného prostranství, dotace 374 369 Kč
 • Obec Chvalovice, Bezdrátový rozhlas v obci Chvalovice s napojením na zadávací pracoviště složek IZS, dotace 377 948 Kč
 • EKO  HNÍZDO, Ocelová hala-rekonstrukce:opláštění, střecha, vrata, dotace 797 189 Kč

7. kolo

 • Obec Bohutice, Obnova veřejného prostranství a  sklepu v obci Bohutice, dotace 506 223 Kč
 • Obec Hostěradice, Stavební úprava komunikace a investice do kulturního dědictví obce Hostěradice, dotace 1 033 455 Kč
 • Obec Miroslavské  Knínice, Veřejné osvětlení v obci Miroslavské Knínice, dotace 371 898 Kč 

8.kolo

 • Obec Miroslavské Knínice,  Rozhlas v obci Miroslavské Knínice, dotace 225 169 Kč
 • Obec Hostěradice, Bezdrátový rozhlas obec Hostěradice, dotace 388 587 Kč
 • Obec Dobšice,  Sadové úpravy a rekonstrukce zvoničky v obci Dobšice, dotace 752 683 Kč
 • Obec Suchohrdly, Bezpečně do školy i do práce – obnova ulice Pod Skalou, dotace 948 897 Kč
 • Obec Božice, Úprava odpočinkového místa s pořízením techniky na údržbu zeleně Obec Božice, dotace 599 997 Kč

9.kolo

 • Obec Mašovice,  Oprava místní komunikace v obci Mašovice, dotace 1 150 460 Kč
 • Obec Hodonice, Úprava veřejného prostranství v obci Hodonice, dotace  1 211 400 Kč
 • Obec Horní Dunajovice, Oprava komunikace v obci Horní Dunajovice, dotace 1 294 002 Kč
 • Městys Višňové, Oprava komunikace v Městysi Višňové, dotace 697 824 Kč
 • Obec Našiměřice, Oprava komunikace v obci Našiměřice, dotace 387 450 Kč
 • Obec Jaroslavice, Veřejné osvětlení v obci Jaroslavice, dotace 637 118 Kč
 • Obec Hnanice, Osvětlení v obci Hnanice, dotace 873 408 Kč
 • Obec Čejkovice, Rozhlas v obci Čejkovice, dotace 211 212 Kč
 • Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice, Rozhlas v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice, dotace 173 754 Kč
 • Obec Krhovice, Rozhlas v obci Krhovice, dotace 582 386 Kč

10.kolo

 • Obec Dobšice, Oprava místní komunikace V Zahradách, dotace 1 016 446 Kč
 • Obec Hostěradice, Vybudování osvětlení a parkové úpravy v obci Hostěradice, dotace 868 500 Kč
 • Obec Borotice, Rekonstrukce místní komunikace a úprava veřejného prostranství v obci Borotice, dotace 756 037 Kč
 • Obec Hrádek, Revitalizace veřejného prostranství v blízkosti hřbitova, dotace 1 225 854 Kč
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, Rekonstrukce komunikace v Suchohrdlech u Miroslavi, dotace 1 216 109 Kč
 • Obec Mašovice, Rekonstrukce komunikace v obci Mašovice II. etapa, dotace 1 199 307 Kč
 • Městys Višňové, Veřejné osvětlení ve Višňové, dotace 159 489 Kč
 • Obec Jaroslavice, Rozhlas v obci Jaroslavice, dotace 433 262 Kč

11. kolo

 • Obec Hodonice, Oprava komunikace v obci Hodonice, dotace 115 000 Kč
 • Obec Borotice, Rozhlas v obci Borotice, dotace 341 100 Kč

12. kolo

 • Obec Hodonice, Bezdrátový rozhlas Hodonice, dotace 438 345 Kč
 • Obec Slup, Místní komunikace Slup III. etapa, dotace 693 000 Kč
 • Obec Čejkovice, Oprava mobiliáře v klidové zóně Čejkovice, dotace 208 537 Kč
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, Rekonstrukce veřejného osvětlení, dotace 693 000 Kč
 • Obec Mašovice, Oprava komunikace Mašovice Souběžná II, dotace 693 000 Kč
 • Městys Prosiměřice, Rekonstrukce místních komunikací Prosiměřice, dotace 693 000 Kč
 • Obec Těšetice, Úprava centra obce Těšetice, dotace 693 000 Kč

14. kolo

 • Zemědělské družstvo Hodonice, Modernizace strojů pro obdělávání vinic, dotace 199 600 Kč
 • Pavel Plaček, Pořízení vyoravače sazenic révy vinné, dotace 249 000 Kč
 • Ing. Marek Klíč, Modernizace podniku nákupem stroje na přípravu půdy, dotace 247 500 Kč
 • Ing. Josef Dobrovolný, Nákup chladící jednotky, dotace 480 000 Kč

16. kolo

 • Římskokatolická farnost Citonice, Fara Citonice - místo setkávání, dotace 144 000 Kč
 • Obec Práče, Zlepšení prostředí pro děti - rekonstrukce plynovodu a topení v Mateřské škole Práče, dotace 604 678 Kč
 • Obec Suchohrdly, Budeme si hrát, dotace 262 971 Kč
 • Obec Horní Dunajovice, Zlepšení prostředí pro výuku a hry na ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, dotace 354 712 Kč
 • Městys Oleksovice, Parkoviště a komunikace před úřadem městyse Oleksovice, dotace 605 511 Kč
 • Obec Bohutice, Vytvoření klidové zóny s biotopem a centrem setkávání - Obůrka Bohutice, dotace 689 324 Kč
 • Obec Slup, Objekt obecního úřadu Slup - výměna oken II. NP, dotace 397 785 Kč
 • Obec Citonice, Sociální zařízení pro víceúčelové hřiště, dotace 442 800 Kč
 • Obec Hrádek, Pro děti - přestavba technické části objektu MŠ Hrádek, dotace 691 730 Kč
 • Obec Vítonice, Zvýšení bezpečnosti dětí a maminek, dotace 396 261 Kč
 • Obec Valtrovice, Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice, dotace 435 649 Kč
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, Našim nejmenším - rekonstrukce ZŠ a dostavba MŠ, dotace 699 735 Kč
 • Obec Vrbovec, Rekonstrukce malé tělocvičny a výměna oken a vstupních dveří v sociálním zázemí tělocvičny, dotace 356 669 Kč
 • Obec Velký Karlov, Velký Karlov - Obnova ploch veřejné zeleně - lokalita č. 1, dotace 398 836 Kč
 • Obec Dyjákovičky, Bezdrátový rozhlas obce Dyjákovičky, dotace 248 697 Kč

17. kolo

 • Ing. Josef Sedlák, Ing. Josef Sedlák - modernizace vybavení, dotace 100 000 Kč
 • Agrodružstvo Miroslav, Nosná konstrukce do vinice, dotace 486 044 Kč
 • Agrospol Hrádek, s.r.o., Zpracování biomasy pro energetické účely, dotace 168 000 Kč
 • Jiří Kudrna, Modernizace zemědělského podniku, nákup secího stroje, dotace 150 000 Kč

19. kolo

 • Městys Višňové, Autobusová zastávka a točna u školy Višňové, dotace 628 752 Kč
 • Obec Miroslavské Knínice, Komunitní centrum - "Generace", dotace 540 369 Kč
 • Obec Valtrovice, Dům volnočasových aktivit, dotace 692 852 Kč
 • Obec Bantice, Místní komunikace v obci Bantice, dotace 698 584 Kč
 • Obec Vrbovec, Výměna oken obecního úřadu Vrbovec, dotace 211 769 Kč
 • Obec Dobšice, Výměna oken budovy obecního úřadu Dobšice, dotace 229 289 Kč
 • Jiří Kudrna, Modernizace zemědělského podniku, nákup stroje na zpracování půdy, dotace 170 000 Kč
 • "Suchobikers", Suchobikers - oprava střechy a fasády, dotace 190 247 Kč
 • Obec Vítonice, Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě, dotace 398 988 Kč
 • Obec Mašovice, Nástavba skladu budovy Základní školy Mašovice, dotace 391 482 Kč
 • Městys Prosiměřice, Víceúčelová plocha Prosiměřice, dotace 233 011 Kč
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, Oprava hřbitovní zdi - jižní a západní strana, dotace  356 510 Kč
 • Obec Milíčovice, Autobusová zastávka - obnova, dotace 108 450 Kč
 • Obec Suchohrdly, Škola mých snů, dotace 448 662 Kč
 • Římskokatolická farnost Citonice, Rekonstrukce střechy fara Citonice, dotace 262 584 Kč
 • Obec Borotice, Výměna oken, dotace 142 200 Kč
 • Bc. Tomáš Brožek, Chov včel - úly, dotace 249 326 Kč
 • Obec Citonice, Obnova chodníku, dotace 422 106 Kč
 • Obec Čejkovice, Zpevněná plocha u hřiště a obecního úřadu, dotace 303 747 Kč

20. kolo

 • Obec Práče, Kulturní dům Práče - nákup nových stolů a židlí, dotace 195 870 Kč
 • Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice, Rekonstrukce obecního kulturního domu - oprava tanečního parketu, dotace 112 800 Kč
 • Obec Želetice, Oprava chodníku v Želeticích, dotace 239 140 Kč
 • Obec Hnanice, Úprava veřejného osvětlení k osvětlení kostela, dotace 213 300 Kč
 • Obec Bohutice, Obnova vybavení dětského hřiště v zámeckém parku Bohutice, dotace 104 804 Kč
 • Obec Suchohrdly, Dětské centrum pohybu, dotace 71 639 Kč
 • Obec Dobšice, Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Dobšice, dotace 95 059 Kč
 • Obec Mašovice, Rekonstrukce fasády ZŠ Mašovice, dotace 120 237 Kč

Kalendář výzev

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi