Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

5. kolo

 • Obec Čejkovice, Úprava centrálního prostoru obce-parkovací plocha, zeleň a doplňkový mobiliář, dotace 597 715 Kč
 • Obec Želetice, Zvýšení atraktivity obce Želetice, dotace 1 020 105 Kč
 • POMONA TEŠETICE, Investice do technologie skladování jablek, přípravy na expedici, dotace 252 000 Kč

6. kolo

 • Městys Šatov, Zlepšení technické infrastruktury a  vzhledu Městyse Šatov, dotace 447 681 Kč
 • Městys Oleksovice, Oplocení hřbitova s kolumbáriem, dotace 1 501 884 Kč
 • Obec Bohutice, Zlepšení infrastruktury a vzhledu obce s vytvořením vinařské expozice v zámeckém sklepě, dotace 713 193 Kč
 • Obec Božice, Sklepní expozice-řemesel, vinohradnictví, vinařství s úpravou veřejného prostranství, dotace 374 369 Kč
 • Obec Chvalovice, Bezdrátový rozhlas v obci Chvalovice s napojením na zadávací pracoviště složek IZS, dotace 377 948 Kč
 • EKO  HNÍZDO, Ocelová hala-rekonstrukce:opláštění, střecha, vrata, dotace 797 189 Kč

7. kolo

 • Obec Bohutice, Obnova veřejného prostranství a  sklepu v obci Bohutice, dotace 506 223 Kč
 • Obec Hostěradice, Stavební úprava komunikace a investice do kulturního dědictví obce Hostěradice, dotace 1 033 455 Kč
 • Obec Miroslavské  Knínice, Veřejné osvětlení v obci Miroslavské Knínice, dotace 371 898 Kč 

8.kolo

 • Obec Miroslavské Knínice,  Rozhlas v obci Miroslavské Knínice, dotace 225 169 Kč
 • Obec Hostěradice, Bezdrátový rozhlas obec Hostěradice, dotace 388 587 Kč
 • Obec Dobšice,  Sadové úpravy a rekonstrukce zvoničky v obci Dobšice, dotace 752 683 Kč
 • Obec Suchohrdly, Bezpečně do školy i do práce – obnova ulice Pod Skalou, dotace 948 897 Kč
 • Obec Božice, Úprava odpočinkového místa s pořízením techniky na údržbu zeleně Obec Božice, dotace 599 997 Kč

9.kolo

 • Obec Mašovice,  Oprava místní komunikace v obci Mašovice, dotace 1 150 460 Kč
 • Obec Hodonice, Úprava veřejného prostranství v obci Hodonice, dotace  1 211 400 Kč
 • Obec Horní Dunajovice, Oprava komunikace v obci Horní Dunajovice, dotace 1 294 002 Kč
 • Městys Višňové, Oprava komunikace v Městysi Višňové, dotace 697 824 Kč
 • Obec Našiměřice, Oprava komunikace v obci Našiměřice, dotace 387 450 Kč
 • Obec Jaroslavice, Veřejné osvětlení v obci Jaroslavice, dotace 637 118 Kč
 • Obec Hnanice, Osvětlení v obci Hnanice, dotace 873 408 Kč
 • Obec Čejkovice, Rozhlas v obci Čejkovice, dotace 211 212 Kč
 • Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice, Rozhlas v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice, dotace 173 754 Kč
 • Obec Krhovice, Rozhlas v obci Krhovice, dotace 582 386 Kč

10.kolo

 • Obec Dobšice, Oprava místní komunikace V Zahradách, dotace 1 016 446 Kč
 • Obec Hostěradice, Vybudování osvětlení a parkové úpravy v obci Hostěradice, dotace 868 500 Kč
 • Obec Borotice, Rekonstrukce místní komunikace a úprava veřejného prostranství v obci Borotice, dotace 756 037 Kč
 • Obec Hrádek, Revitalizace veřejného prostranství v blízkosti hřbitova, dotace 1 225 854 Kč
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, Rekonstrukce komunikace v Suchohrdlech u Miroslavi, dotace 1 216 109 Kč
 • Obec Mašovice, Rekonstrukce komunikace v obci Mašovice II. etapa, dotace 1 199 307 Kč
 • Městys Višňové, Veřejné osvětlení ve Višňové, dotace 159 489 Kč
 • Obec Jaroslavice, Rozhlas v obci Jaroslavice, dotace 433 262 Kč

11. kolo

 • Obec Hodonice, Oprava komunikace v obci Hodonice, dotace 115 000 Kč
 • Obec Borotice, Rozhlas v obci Borotice, dotace 341 100 Kč

12. kolo

 • Obec Hodonice, Bezdrátový rozhlas Hodonice, dotace 438 345 Kč
 • Obec Slup, Místní komunikace Slup III. etapa, dotace 693 000 Kč
 • Obec Čejkovice, Oprava mobiliáře v klidové zóně Čejkovice, dotace 208 537 Kč
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, Rekonstrukce veřejného osvětlení, dotace 693 000 Kč
 • Obec Mašovice, Oprava komunikace Mašovice Souběžná II, dotace 693 000 Kč
 • Městys Prosiměřice, Rekonstrukce místních komunikací Prosiměřice, dotace 693 000 Kč
 • Obec Těšetice, Úprava centra obce Těšetice, dotace 693 000 Kč

14. kolo

 • Zemědělské družstvo Hodonice, Modernizace strojů pro obdělávání vinic, dotace 199 600 Kč
 • Pavel Plaček, Pořízení vyoravače sazenic révy vinné, dotace 249 000 Kč
 • Ing. Marek Klíč, Modernizace podniku nákupem stroje na přípravu půdy, dotace 247 500 Kč
 • Ing. Josef Dobrovolný, Nákup chladící jednotky, dotace 480 000 Kč

16. kolo

 • Římskokatolická farnost Citonice, Fara Citonice - místo setkávání, dotace 144 000 Kč
 • Obec Práče, Zlepšení prostředí pro děti - rekonstrukce plynovodu a topení v Mateřské škole Práče, dotace 604 678 Kč
 • Obec Suchohrdly, Budeme si hrát, dotace 262 971 Kč
 • Obec Horní Dunajovice, Zlepšení prostředí pro výuku a hry na ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, dotace 354 712 Kč
 • Městys Oleksovice, Parkoviště a komunikace před úřadem městyse Oleksovice, dotace 605 511 Kč
 • Obec Bohutice, Vytvoření klidové zóny s biotopem a centrem setkávání - Obůrka Bohutice, dotace 689 324 Kč
 • Obec Slup, Objekt obecního úřadu Slup - výměna oken II. NP, dotace 397 785 Kč
 • Obec Citonice, Sociální zařízení pro víceúčelové hřiště, dotace 442 800 Kč
 • Obec Hrádek, Pro děti - přestavba technické části objektu MŠ Hrádek, dotace 691 730 Kč
 • Obec Vítonice, Zvýšení bezpečnosti dětí a maminek, dotace 396 261 Kč
 • Obec Valtrovice, Zlepšení vzhledu obce a vytvoření klidové zóny u hasičské zbrojnice, dotace 435 649 Kč
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, Našim nejmenším - rekonstrukce ZŠ a dostavba MŠ, dotace 699 735 Kč
 • Obec Vrbovec, Rekonstrukce malé tělocvičny a výměna oken a vstupních dveří v sociálním zázemí tělocvičny, dotace 356 669 Kč
 • Obec Velký Karlov, Velký Karlov - Obnova ploch veřejné zeleně - lokalita č. 1, dotace 398 836 Kč
 • Obec Dyjákovičky, Bezdrátový rozhlas obce Dyjákovičky, dotace 248 697 Kč

17. kolo

 • Ing. Josef Sedlák, Ing. Josef Sedlák - modernizace vybavení, dotace 100 000 Kč
 • Agrodružstvo Miroslav, Nosná konstrukce do vinice, dotace 486 044 Kč
 • Agrospol Hrádek, s.r.o., Zpracování biomasy pro energetické účely, dotace 168 000 Kč
 • Jiří Kudrna, Modernizace zemědělského podniku, nákup secího stroje, dotace 150 000 Kč

19. kolo

 • Městys Višňové, Autobusová zastávka a točna u školy Višňové, dotace 628 752 Kč
 • Obec Miroslavské Knínice, Komunitní centrum - "Generace", dotace 540 369 Kč
 • Obec Valtrovice, Dům volnočasových aktivit, dotace 692 852 Kč
 • Obec Bantice, Místní komunikace v obci Bantice, dotace 698 584 Kč
 • Obec Vrbovec, Výměna oken obecního úřadu Vrbovec, dotace 211 769 Kč
 • Obec Dobšice, Výměna oken budovy obecního úřadu Dobšice, dotace 229 289 Kč
 • Jiří Kudrna, Modernizace zemědělského podniku, nákup stroje na zpracování půdy, dotace 170 000 Kč
 • "Suchobikers", Suchobikers - oprava střechy a fasády, dotace 190 247 Kč
 • Obec Vítonice, Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě, dotace 398 988 Kč
 • Obec Mašovice, Nástavba skladu budovy Základní školy Mašovice, dotace 391 482 Kč
 • Městys Prosiměřice, Víceúčelová plocha Prosiměřice, dotace 233 011 Kč
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, Oprava hřbitovní zdi - jižní a západní strana, dotace  356 510 Kč
 • Obec Milíčovice, Autobusová zastávka - obnova, dotace 108 450 Kč
 • Obec Suchohrdly, Škola mých snů, dotace 448 662 Kč
 • Římskokatolická farnost Citonice, Rekonstrukce střechy fara Citonice, dotace 262 584 Kč
 • Obec Borotice, Výměna oken, dotace 142 200 Kč
 • Bc. Tomáš Brožek, Chov včel - úly, dotace 249 326 Kč
 • Obec Citonice, Obnova chodníku, dotace 422 106 Kč
 • Obec Čejkovice, Zpevněná plocha u hřiště a obecního úřadu, dotace 303 747 Kč

20. kolo

 • Obec Práče, Kulturní dům Práče - nákup nových stolů a židlí, dotace 195 870 Kč
 • Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice, Rekonstrukce obecního kulturního domu - oprava tanečního parketu, dotace 112 800 Kč
 • Obec Želetice, Oprava chodníku v Želeticích, dotace 239 140 Kč
 • Obec Hnanice, Úprava veřejného osvětlení k osvětlení kostela, dotace 213 300 Kč
 • Obec Bohutice, Obnova vybavení dětského hřiště v zámeckém parku Bohutice, dotace 104 804 Kč
 • Obec Suchohrdly, Dětské centrum pohybu, dotace 71 639 Kč
 • Obec Dobšice, Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Dobšice, dotace 95 059 Kč
 • Obec Mašovice, Rekonstrukce fasády ZŠ Mašovice, dotace 120 237 Kč

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.