Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

ROK 2022

Zápis Rada - 11.01.2022 + P1

Zápis Rada - 01.02.2022  + P1

Zápis Rada - 21.04.2022

Zápis Rada - 23.05.2022

Zápis Rada - 22.09.2022 + Příloha

 

ROK 2021

Zápis Rada - 23. 02. 2021 + příloha

Zápis Rada - 19. 05. 2021 + příloha

Zápis Rada - 26. 08. 2021

Zápis Rada - 19.10. 2021  + P1 + P2

 

ROK 2020

Zápis Rada - 24. 02. 2020 + příloha

Zápis Rada - 25. 05. 2020 + P1 + P2

Zápis Rada - 17. 06. 2020 + příloha

Zápis Rada - 30. 07. 2020 + příloha

Zápis Rada - 19. 08. 2020 + příloha

Zápis Rada - 16. 09. 2020

Zápis Rada - 23. 09. 2020

Zápis Rada - 14. 12. 2020 + příloha

 

ROK 2019

Zápis Rada - 04. 02. 2019

Zápis Rada - 12. 04. 2019 + přílohy

Zápis Rada - 27. 05. 2019

Zápis Rada - 14. 08. 2019 + příloha

Zápis Rada - 03. 10. 2019

Zápis Rada - 09. 12. 2019

 

ROK 2018

Zápis Rada - 16. 02. 2018

Zápis Rada - 10. 05. 2018

Zápis Rada - 20. 06. 2018

Zápis Rada - 23. 08. 2018

Zápis Rada - 15. 10. 2018

 

ROK 2017

Zápis Rada - 24. 03. 2017

Zápis Rada - 27. 06. 2017

Zápis Rada - 18. 08. 2017

Zápis Rada - 21. 09. 2017

Zápis Rada - 06. 10. 2017

Zápis Rada - 18. 12. 2017

 

ROK 2016

Zápis Rada - 14. 03. 2016

Zápis Rada - 27. 04. 2016

Zápis Rada - 07. 06. 2016

Zápis Rada - 28. 07. 2016

Zápis Rada - 07. 12. 2016

 

ROK 2015

Zápis Rada - 09. 02. 2015

Zápis Rada - 17. 02. 2015

Zápis Rada - 01. 04. 2015

Zápis Rada - 15. 05. 2015

Zápis Rada - 04. 08. 2015

Zápis Rada - 03. 09. 2015

Zápis Rada - 10. 11. 2015

 

ROK 2014

Zápis Rada - 10. 04. 2014

Zápis Rada - 18. 06. 2014

Zápis Rada - 24. 06. 2014

Zápis Rada - 09. 12. 2014

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader