Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

MAS Znojemské vinařství z.s. má v souladu se stanovami spolku a v návaznosti na strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) definovány následující zájmové skupiny:

  1. Zemědělství
  2. Vinařství
  3. Aktivní lidé, pečující o region
  4. Vzdělání a sport
  5. Fyzické osoby nepodnikající
  6. Rozvoj obcí
  7. Rozvoj vinařských obcí


Zájmové skupiny vymezila Rada spolku na své schůzi dne 17. 2. 2015. Rada spolku na své schůzi den 17. 2. 2015 specifikoval možnosti pro volbu zařazení do jednotlivých zájmových skupin následovně:

Zemědělství: právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství; potravinářství; zahradnictví; lesnictví a myslivost; v chovu hospodářských zvířat, ryb, zvěře, včel.

Vinařství: právnické a fyzické osoby podnikající a zabývající se vinařstvím.

Aktivní lidé, pečující o region: právnické a fyzické osoby podnikající, které se snaží o rozvoj a péči regionu, spolky a organizace zaměřující se na rozvoj regionu.

Vzdělání a sport: školy, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, tělovýchovné a sportovní organizace, organizování sportovní činnosti, spolky zaměřené na vzdělávání a sport.

Fyzické osoby nepodnikající: osoby, které mají trvalý pobyt v obci, městě či městysi, které leží v územní působnosti MAS.

Rozvoj obcí: obce, města, městyse, dobrovolné svazky obcí.

Rozvoj vinařských obcí: obce, města, městyse, dobrovolné svazky, které jsou zaměřeny na vinařství.

Odpovědným orgánem pro zájmové skupiny je Rada spolku.

 

Seznam členů pro programové období 2014 - 2020 ZDE

Aktuální seznam členů pro programové období 2021 - 2027 naleznete ZDE

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader