Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

V rámci MAS Znojemské vinařství, z.s. existuje skupina zaměřená na problematiku žen. Hlavním motivem této skupiny je podporovat uplatnění žen na venkovském trhu práce. Specifikou této oblasti je významný poměr zemědělců na trhu práce, kde ženy mají větší problémy najít uplatnění, neboť podstatná je fyzická zdatnost. Možnost uplatnění žen v ekonomickém prostředí na venkově je tedy zejména podpora rozvoje turistiky v regionu a zakládání informačních center, v nichž by ženy mohly pracovat.

Členkami této skupiny jsou:
  • Ing. Barbora Arndt – starostka obce Suchohrdly u Miroslavi
  • Bc. Romana Lutz - účetní v MAS Znojemské vinařství
  • Ing. Lenka Kučerová (Mrázková) - manažerka  v MAS Znojemské vinařství
  • Ing. Veronika Kyzyvátová (Schvomová) - manažerka  v MAS Znojemské vinařství
  • Bc. Michaela Augustová - asistentka v MAS Znojemské vinařství

Zápisy z  jednání pracovní skupiny žen

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.