Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

V MAS Znojemské vinařství, z.s. funguje pracovní skupina zaměřená na problémy zemědělců. Zemědělci jsou také zapojeni v orgánech MAS Znojemské vinařství, z. s.

Jejími členy jsou:

  • Ing. Jaromír Čepička CSc., Sdružení znojemských vinařů
  • Jiří Kudrna, zemědělec
  • Petr Příkazský, zemědělec
  • Radomír Hodeček, zemědělec
  • Antonín Sedláček, zemědělec
  • Ing. Zdeněk Bodanský, vinařství

Zápisy z  jednání pracovní skupiny zemědělců

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.