Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

MAS si je vědoma důležitosti úlohy mladých lidí pro trvale udržitelný rozvoj venkova. Hlavní snahou je prostřednictvím zlepšení podmínek pro život a bydlení na venkově zabránit odlivu mladých lidí do měst.

V rámci MAS Znojemské vinařství, z.s. existuje skupina zaměřená na problematiku mladých lidí.

Jejími členy jsou:

  • Ing. Lenka Kučerová (Mrázková), manažerka MAS
  • Ing. Veronika Kyzyvátová (Schvomová), manažerka MAS
  • Martin Feranec, Ökofruit international s.r.o.
  • Tomáš Letocha, Ökoplant international s.r.o.

Zápisy z  jednání pracovní skupiny mladých lidí

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.