Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Členové jednotlivých orgánů od 3. 9. 2015

Předseda Rady spolku - Městys Prosiměřice, zastoupený Jiřím Lukešem

 

Rada spolku

 • Městys Prosiměřice, zastupován Jiřím Lukešem,
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, zastupována Ing. Barborou Arndt,
 • Petr Příkazský, zemědělec, IČ: 70834547, 
 • FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s., zastupována Zdeňkem Koukalem,
 • MVDr. Libor Jurka, veterinář, IČ: 13399161.

 

Revizní výbor

 • Marie Dubová,
 • Obec Krhovice, zastupována Martinem Majorem,
 • ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., zastupovaný Ing. Pavlem Vajčnerem.

 

Výběrová komise 

 • Obec Hrádek, zastupována Ondřejem Kubicem,
 • Obec Práče, zastupována Zdeňkem Dvořákem, 
 • Správa Národního parku Podyjí, zastupována Ing. Veronikou Dubovskou,
 • Vinařství LAHOFER, a.s., zastupováno Ing. Zdeňkem Bodanským,
 • Ökofruit international s.r.o., zastupovaný Martinem Ferancem,
 • AGRODRUŽSTVO Miroslav, zastupované Ing. Radkem Janečkem,
 • Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi, z.s., zastupována Mgr. Yvonou Slaninovou,
 • TJ Hodonice, z.s., zastupována Františkem Latrem,
 • Spolek Suchohrdly-Sadová, zastupováno Bc. Pavlem Synkem.

 

Kancelář MAS

Manažer MAS

 • Bc. Zuzana Králová
 • Ing. Lenka Kučerová (Mrázková) → Mateřská dovolená
 • Ing. Veronika Kyzyvátová (Schvomová) → Mateřská dovolená

 

Manažer MAP

 • Bc. Petr Příkazský

 

Finanční manager MAP

 • Bc. Michaela Augustová

 

 

 

Organizační schéma MAS Znojemské vinařství

30cs 1 big

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.