Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Seznam vytvořených pracovních skupin:

1) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

Zápis 25.6.2016

Zápis 4.12.2017

Zápis 10.1.2018

2) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Zápis 24.6.2016

Zápis 4.12.2017

Zápis 10.1.2018

3) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Zápis 24.6.2016

Zápis 4.12.2017

Zápis 10.1.2018

4) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Zápis 25.6.2016

Zápis 4.12.2017

Zápis 10.1.2018

5) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Zápis 26.6.2016

Zápis 4.12.2017

Zápis 10.1.2018

 

Zápis ze společného jednání PS ze dne 28.3.2017

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.