Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

1. vydání - leden/únor 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

2. vydání - březen 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

3. vydání - duben 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

4. vydání - květen 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

5. vydání - červen 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

6. vydání - září 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

7. vydání - říjen 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

8. vydání - listopad 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

9. vydání - prosinec 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

10. vydání - leden 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

11. vydání - únor 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

12. vydání - březen 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

13. vydání - duben 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

14. vydání - květen 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

15. vydání - červen 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

16. vydání - září 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

17. vydání - říjen 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

18. vydání - listopad 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

19. vydání - prosinec 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

20. vydání - leden 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

21. vydání - únor 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

22. vydání - březen 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

23. vydání - duben 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

24. vydání - květen 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

25. vydání - červen 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

26. vydání - září 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

27. vydání - říjen 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

28. vydání - listopad 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

29. vydání - prosinec 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

30. vydání - leden 2022 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

31. vydání - únor 2022 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

32. vydání - březen 2022 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ

Plakát

 

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader