Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

1. vydání - únor 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

2. vydání - březen 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

3. vydání - duben 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

4. vydání - květen 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

5. vydání - červen 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

6. vydání - září 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

7. vydání - říjen 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

8. vydání - listopad 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

9. vydání - prosinec 2019 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

10. vydání - leden 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

11. vydání - únor 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

12. vydání - březen 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

13. vydání - duben 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

14. vydání - květen 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

15. vydání - červen 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

16. vydání - září 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

17. vydání - říjen 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

18. vydání - listopad 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

19. vydání - prosinec 2020 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

20. vydání - leden 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

21. vydání - únor 2021 → E-zpravodaje Sovíkovo MAPování ke stažení ZDE

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ      

Plakát

Soutěž - autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

Plakát

Metodický kabinet učitelů českého jazyka - online, 11.3.2021

Pozvánka

Webinář "3D modelování s programem Tinkercad" - 18.3.2021

Pozvánka

Webinář "Jak zaujmout žáky (nejen) při distanční výuce - 22.3.2021

Pozvánka

Webinář "Finanční gramotnost" - 25.3.2021

Pozvánka

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.