Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ      

Plakát

Soutěž - autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

Plakát

Metodický kabinet učitelů českého jazyka - online, 11.3.2021

Pozvánka

Webinář "3D modelování s programem Tinkercad" - 18.3.2021

Pozvánka

Webinář "Jak zaujmout žáky (nejen) při distanční výuce - 22.3.2021

Pozvánka

Webinář "Finanční gramotnost" - 25.3.2021

Pozvánka

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.