Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Platí od: 24.01.2022
do: 24.09.2022

Termín vyhlášení výzvy: 7. 02. 2022

Termín příjmu žádostí: od 7. 02. 2022 do 31. 03. 2022

Termín registrace na RO SZIF: 31. 05. 2022

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-6

Platí od: 05.11.2021
do: 29.11.2024

Termín vyhlášení výzvy: 15.11.2021

Termín příjmu žádostí: 15.11.2021

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-irop-c-10-rozvijet-vzdelavani

Platí od: 19.03.2021
do: 26.04.2021

Termín vyhlášení výzvy: 19. 03. 2021

Termín příjmu žádostí: od 26. 03. 2021 do 26. 04. 2021

Termín registrace na RO SZIF: 24. 05. 2021

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/prv/vyzva-prv-c-5

Platí od: 05.11.2021
do: 05.10.2022

Termín vyhlášení výzvy: 15.11. 2021

Termín příjmu žádostí: od 15. 11. 2021 do 15. 12. 2021

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-irop-c-10-rozvijet-vzdelavani

Platí od: 11.09.2020
do: 11.09.2021

Termín vyhlášení výzvy: 18.09.2020

Termín příjmu žádostí: od 18. 09. 2020 do 29. 10. 2020

Konání semináře:  → Pozvánka na seminář

Více informací naleznete na: https://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-mas/irop/vyzva-c-8-irop-rozvijet-dopravu

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ

Plakát

 

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.