Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
 PS 1 - Čtenářská gramotnost  PS 2 - Matematická gramotnost
 1. setkání - 18.2.2019  1. setkání - 18.2.2019
 2. setkání - 24.5.2019  2. setkání - 24.5.2019
 3. setkání - 29.8.2019  3. setkání - 29.8.2019
 4. setkání - 25.11.2019  4. setkání - 28.11.2019
 5. setkání - 24.2.2020  5. setkání - 27.2.2020
 6. setkání - 25.5.2020  6. setkání - 27. 5.2020
 7. setkání - 26.8.2020  7. setkání - 26.8.2020
 8. setkání - 25.11.2020  8. setkání - 25.11.2020
 9. setkání - 18.2.2021  9. setkání - 17.2.2021
 10. setkání - 20.5.2021  10. setkání - 19.5.2021
 11. setkání - 24.8.2021  11. setkání - 25.8.2021
 12. setkání - 25.11.2021  12. setkání - 24.11.2021

 

 PS 3 - Polytechnické vzdělávání, sociální a občanské dovednosti
 1. setkání - 15.2.2019
 2. setkání - 23.5.2019
 3. setkání - 28.8.2019
 4. setkání - 28.11.2019
 5. setkání - 27.2.2020
 6. setkání - 28.5.2020
 7. setkání - 27.8.2020
 8. setkání - 26.11.2020
 9. setkání - 18.2.2021
 10. setkání - 20.5.2021
 11. setkání - 24.8.2021
 12. setkání - 25.11.2021

 

 PS 4 - Rovné příležitosti PS 5 - Financování 
 1. setkání - 15.2.2019  1. setkání - 15.2.2019
 2. setkání - 23.5.2019  2. setkání - 23.5.2019
 3. setkání - 28.8.2019  3. setkání - 28.8.2019
 4. setkání - 27.11.2019  4. setkání - 27.11.2019
 5. setkání - 26.2.2020  5. setkání - 26.2.2020
 6. setkání - 27.5.2020  6. setkání - 28.5.2020
 7. setkání - 26.8.2020  7. setkání - 27.8.2020
 8. setkání - 25.11.2020  8. setkání - 26.11.2020
 9. setkání - 17.2.2021  9. setkání - 18.2.2021
 10. setkání - 19.5.2021  10. setkání - 20.5.2021
 11. setkání - 25.8.2021  11. setkání - 24.8.2021
 12. setkání - 24.11.2021  12. setkání - 25.11.2021

 

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin ze dne 30.03.2022

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ

Plakát

 

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader