Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
 PS 1 - Čtenářská gramotnost  PS 2 - Matematická gramotnost
 1. setkání - 18.2.2019  1. setkání - 18.2.2019
 2. setkání - 24.5.2019  2. setkání - 24.5.2019
 3. setkání - 29.8.2019  3. setkání - 29.8.2019
 4. setkání - 25.11.2019  4. setkání - 28.11.2019
 5. setkání - 24.2.2020  5. setkání - 27.2.2020
 6. setkání - 25.5.2020  6. setkání - 27. 5.2020
 7. setkání - 26.8.2020  7. setkání - 26.8.2020
 8. setkání - 25.11.2020  8. setkání - 25.11.2020
 9. setkání - 18.2.2021  9. setkání - 17.2.2021
 10. setkání - 20.5.2021  10. setkání - 19.5.2021
 11. setkání - 24.8.2021  11. setkání - 25.8.2021
 12. setkání - 25.11.2021  12. setkání - 24.11.2021

 

 PS 3 - Polytechnické vzdělávání, sociální a občanské dovednosti
 1. setkání - 15.2.2019
 2. setkání - 23.5.2019
 3. setkání - 28.8.2019
 4. setkání - 28.11.2019
 5. setkání - 27.2.2020
 6. setkání - 28.5.2020
 7. setkání - 27.8.2020
 8. setkání - 26.11.2020
 9. setkání - 18.2.2021
 10. setkání - 20.5.2021
 11. setkání - 24.8.2021
 12. setkání - 25.11.2021

 

 PS 4 - Rovné příležitosti PS 5 - Financování 
 1. setkání - 15.2.2019  1. setkání - 15.2.2019
 2. setkání - 23.5.2019  2. setkání - 23.5.2019
 3. setkání - 28.8.2019  3. setkání - 28.8.2019
 4. setkání - 27.11.2019  4. setkání - 27.11.2019
 5. setkání - 26.2.2020  5. setkání - 26.2.2020
 6. setkání - 27.5.2020  6. setkání - 28.5.2020
 7. setkání - 26.8.2020  7. setkání - 27.8.2020
 8. setkání - 25.11.2020  8. setkání - 26.11.2020
 9. setkání - 17.2.2021  9. setkání - 18.2.2021
 10. setkání - 19.5.2021  10. setkání - 20.5.2021
 11. setkání - 25.8.2021  11. setkání - 24.8.2021
 12. setkání - 24.11.2021  12. setkání - 25.11.2021

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.