Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ

Plakát

Diskuze odborné veřejnosti "Domácí vzdělávání" - 17.6.2021 

Pozvánka

Webinář "Metodika logopedické péče v běžné MŠ" 4. část - 22.6.2021

Pozvánka

Webinář "Revize RVP ZV a úpravy ŠVP" - 23.6.2021

Pozvánka

Webinář "Metodika logopedické péče v běžné MŠ" 5. část - 29.6.2021

Pozvánka

 

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.